Herhaalde oproep voor deelname praktijktest richtlijn Angst en Depressie in de Jeugdgezondheidszorg

Herhaalde oproep voor deelname praktijktest richtlijn Angst en Depressie in de Jeugdgezondheidszorg

Er zijn nog enkele plekken beschikbaar voor JGZ-organisaties die willen deelnemen aan de praktijktesten voor angst of depressie. Op dit moment wordt een JGZ-richtlijn voor angst en een JGZ-richtlijn voor depressie ontwikkeld. Om de richtlijnen zo toepasbaar mogelijk te maken voor de praktijk en knelpunten in de uitvoering op te sporen is het testen van de concept richtlijn in een praktijktest van groot belang.

Het Trimbos-instituut zoekt daarom JGZ-organisaties die tegen een vergoeding willen meewerken aan de praktijktest van de ‘JGZ-richtlijn angst bij kinderen en jongeren’ of aan de praktijktest van de ‘JGZ-richtlijn voor depressie bij kinderen en jongeren’.

De praktijktesten voor beide richtlijnen starten in september en hebben een looptijd van drie maanden. De JGZ-richtlijn angst doet aanbevelingen voor signalering, begeleiding en toeleiding naar diagnostiek/behandeling van problematische angst/angststoornis bij kinderen en jongeren van 0-19 jaar. De JGZ-richtlijn voor depressie doet aanbevelingen voor signalering, begeleiding en toeleiding naar diagnostiek/behandeling van depressie bij kinderen en jongeren van 0-19 jaar. Beide richtlijnen zijn bedoeld voor artsen en verpleegkundigen werkzaam in de JGZ. 
 
De praktijktest
Tijdens de praktijktest werkt een team, bestaande uit minimaal 4 JGZ-professionals, waaronder minimaal 1 jeugdarts en 1 jeugdverpleegkundige, met de richtlijn gedurende drie maanden, van september tot december 2015. Het doel van de praktijktest is het in kaart brengen van de haalbaarheid, de uitvoerbaarheid, eventuele knelpunten in de uitvoering  en de voorwaarden voor het opvolgen van de aanbevelingen uit de richtlijn. Op basis van deze inzichten wordt de richtlijn aangepast en een definitieve versie gemaakt.

Voor deelname aan de praktijktest ontvangt de organisatie € 6.000 waarvoor een contract wordt opgesteld. Tevens krijgen de deelnemers scholing in de richtlijn op een startbijeenkomst.

  • De startbijeenkomst voor de praktijktest depressie wordt gehouden op dinsdag 1 september
  • De startbijeenkomst voor de praktijktest angst wordt gehouden op donderdag 3 september

In de bijlage (zie onder dit bericht) vindt u meer informatie over wat van u wordt verwacht en wat u wordt geboden. Definitieve deelname vindt plaats als aan de voorwaarden voldaan is.

Aanmelden 
Aanmelden voor de praktijktest angst of voor de praktijktest depressie kan tot 6 juli bij Henny Sinnema, hsinnema@trimbos.nl  030 29 59 225

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)