Nieuws |

Hans Kroon benoemd op leerstoel Ambulantisering en Deïnstitutionalisering

Hans Kroon benoemd op leerstoel Ambulantisering en Deïnstitutionalisering

Vanaf 1 december2017 start dr. Hans Kroon als hoogleraar Ambulantisering en Deïnstitutionalisering aan Tilburg University. De leerstoel is ingebed in de Academische Werkplaats Geestdrift van Tranzo, het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn van de School of Social and Behavioral Sciences (TSB) en wordt gefinancierd door het Trimbos-instituut, tevens de vestigende instantie.

Ambulantisering betekent dat mensen met (ernstige) psychische aandoeningen zo veel mogelijk kunnen deelnemen aan en wonen in de maatschappij. Daarbij wordt gestreefd naar minder en kortere psychiatrische opnamen, onder gelijktijdige verbetering van de ambulante zorg en ondersteuning. Af- en opbouw zijn echter niet altijd in balans. Er is dringend behoefte aan investeringen in goede, flexibele ambulante zorg, een betere gezondheid en meer herstel, participatie, en sociale integratie van mensen met een ernstige psychische aandoening.

Hans Kroon zal in het kader van de nieuwe leerstoel aandacht geven aan het proces en de uitkomsten van deze ambulantisering in (inter)nationaal perspectief. Het gaat daarbij om nieuwe psychosociale interventies, de organisatie van zorg en ondersteuning ‘in de wijk’ en ontwikkelingen in kwaliteit van leven en maatschappelijke acceptatie van mensen met psychische problemen. Integratie is het sleutelwoord: integratie in de samenleving, en integrale zorg en ondersteuning.

Dr. Hans Kroon (Driebergen-Rijsenburg, 1964) is psycholoog en promoveerde in 1996 aan de Universiteit Utrecht op onderzoek naar casemanagement in de psychiatrie. Sinds 1997 geeft hij leiding aan het programma Reïntegratie van het Trimbos-instituut met onderzoeksthema’s als intensieve ambulante zorg, arbeidsreïntegratie, crisispreventie, herstelondersteuning, en maatschappelijke opvang. Hij is (co-)auteur van ruim 70 wetenschappelijke artikelen.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Tranzo, telefoon 013-4662969 of per e-mail: tranzo@tilburguniversity.edu

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichter:
Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)