Handreiking Suïcide en Media geeft handvatten voor preventie zelfdoding

Handreiking Suïcide en Media geeft handvatten voor preventie zelfdoding

Berichtgeving over suïcide hangt geregeld samen met een stijging in het aantal suïcides. Woordvoerders, journalisten en andere mediaprofessionals kunnen bijdragen aan het voorkomen van suïcides. Het Trimbos-instituut en 113Zelfmoordpreventie beschrijven in een handreiking voor mediaprofessionals hoe.

De handreiking werd vandaag gepresenteerd tijdens een mini-symposium bij het Trimbos-instituut. Daar waren onder andere woordvoerders uit de vervoerssector, het onderwijs, GGZ-instellingen en mediaprofessionals bij aanwezig. De handreiking bevat een combinatie van praktische tips, met achtergrondinformatie over de relatie tussen berichtgeving over suïcide en zelfdodingsaantallen. De basis voor de handreiking is het onderzoek Suïcidepreventie via massamedia: het zoeken naar hulp stimuleren.

Imitatiegedrag voorkomen en stigma verminderen

In de handreiking wordt beschreven hoe imitatiegedrag voorkomen kan worden en wat bijdraagt aan het zoeken en vinden van hulp. Maar ook welke informatie het stigma rondom suïcide vermindert. Ook is er aandacht voor het omgaan met reacties van publiek op berichtgeving over suïcide, en wat je kunt doen als je er mogelijk sprake is van een acute suïcidepoging.

Aantal suïcides gestegen

Het aantal suïcides in Nederland is de laatste jaren gestegen: van 1.353 in 2007 naar 1.917 in 2017. Onder jongeren was er in 2017 bijna een verdubbeling van het aantal suïcides. Uit de wetenschappelijke literatuur blijkt dat het aantal suïcides geregeld toeneemt na het verschijnen van media-uitingen, bijvoorbeeld na nieuwsberichten over bekende personen die zijn overleden na een suïcide. Aan de andere kant kunnen media-uitingen mensen met suïcidale gedachten juist ook weerhouden van suïcide. Media-uitingen over het overleven van crises en het afzien van suïcideplannen hebben een daling van het aantal suïcides tot gevolg.

Tips voor voorkomen zelfdoding

Positieve rolmodellen, verhalen van mensen die herstelden van hun suïcidaliteit door hulp te zoeken, positieve framing van hulpzoekgedrag en informatie bieden over waar en hoe hulp beschikbaar is kunnen bijdragen dat mensen met suïcidaal gedrag hulp zoeken.

Het doel van de handreiking is om mediaprofessionals bewust te maken dat (hun) berichtgeving effect heeft op suïcides. De handreiking is gratis te downloaden.

De handreiking en het onderzoek zijn in opdracht van ZonMw, programma Suïcidepreventie, uitgevoerd. 

Praten over zelfmoordgedachten?

Praten over gedachten aan zelfmoord kan bij de crisislijn van 113 Zelfmoordpreventie via 0900-0113.

Meer info