Nieuws |

Handreiking Somatisch Onderzoek bij Opiaatverslaafden

Handreiking Somatisch Onderzoek bij Opiaatverslaafden

Eind 2016 verscheen de Handreiking Somatisch Onderzoek bij Opiaatverslaafden (SOO). Deze handreiking bevat een format dat door artsen, verpleegkundig specialisten en physician assistants gebruikt kan worden als basis voor het somatisch onderzoek bij patiënten met een opiaatverslaving. Het SOO werd ontwikkeld door het Netwerk Infectieziekten & Harm Reduction (Netwerk I&HR).

Een begeleidingsgroep van praktijk- en richtlijnexperts speelde een belangrijke rol in de totstandkoming van de handreiking.

Aanleiding

Aanleiding voor de ontwikkeling van de handreiking was de constatering dat informatie over het somatisch onderzoek in de verschillende richtlijnen voor de behandeling van opiaatverslaving te weinig eenduidig, onoverzichtelijk en in voorkomende gevallen tegenstrijdig is. Het gaat dan primair om wat er in de Richtlijn Opiaatonderhoudsbehandeling (RIOB) en de Multidisciplinaire Richtlijn Opiaatverslaving (MDR) beschreven staat. Gevolg hiervan is dat binnen de Nederlandse verslavingszorg variatie is ontstaan in de inhoud en uitvoering van het somatisch onderzoek.

Eenduidige aanbevelingen

Doel van het SOO is te voorzien in eenduidige aanbevelingen voor het somatisch onderzoek dat door een (verslavings)arts, verpleegkundig specialist of physician assistant wordt uitgevoerd in het kader van een opiaatbehandeling. Dit somatisch onderzoek is onderdeel van het geneeskundig onderzoek, wat daarnaast ook de medicatie(doseringen) en psychiatrische diagnostiek bevat.

Een verwijzing naar het SOO wordt opgenomen in de Zorgstandaard Opiaatverslaving die momenteel in ontwikkeling is. Daarnaast is het SOO aangeboden aan de Vereniging van Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN), het Platform Verpleegkundig Specialisten Verslavingszorg (Platform VSV) en het Platform Strategisch Inhoudelijk Deskundigen (Platform SID; voorheen het Platform Eerste Geneeskundigen) van de verslavingszorg.

De Handreiking SOO is verkrijgbaar via de webwinkel van het Trimbos-instituut en de website van het Netwerk I&HR.

Meer informatie: www.netwerkihr.nl

Lees in de bijlage de Handreiking Somatisch Onderzoek bij Opiaatverslaafden (SOO).

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)