Nieuws |

GGZ Kennisdag 2015 Jeugd: laat uw stem horen

GGZ Kennisdag 2015 Jeugd: laat uw stem horen

Op de GGZ Kennisdag 2015 op 22 september staat de psychische gezondheid van de jeugd centraal. Gelukkig is het merendeel van de Nederlandse kinderen en jongeren psychisch gezond. Dat is goud waard, voor henzelf, de naaste omgeving en onze samenleving, want we weten dat psychische problematiek in de jeugd grote impact heeft en kan uitgroeien tot ernstige problemen in de volwassenheid.

Hoe behouden we, binnen de getransformeerde jeugdhulp, dit gunstige beeld van de Nederlandse jeugd, en hoe kunnen we het nog verder verbeteren? Tegelijkertijd kampt een deel van de jeugd met psychische problemen en loopt een deel een verhoogd risico hierop. Hoe kunnen we deze groepen vroegtijdig in beeld krijgen, en kwalitatief goede ondersteuning en hulp bieden? Ook hier is de vraag: kan het slimmer en beter?

Op de GGZ Kennisdag 2015 worden innovaties gepresenteerd uit binnen- en buitenland die helpen de psychische gezondheid van jeugd te bevorderen, de hulp te verbeteren en de doelen van de transitie in de jeugdhulp te realiseren: integrale zorg, dicht bij huis.

Andrew Chanen
Zo houdt Andrew Chanen een gepassioneerd verhaal over de Australische aanpak, waarin de jeugd tussen 12 en 25 jaar met psychische problemen integraal wordt geholpen vanuit Early Intervention Centers. Geen knip in financiering voor 18- en 18+, geen breuk in het hulpverleningscontact en met de focus op hoop, herstel, opleiding en werk. Wat levert dat op aan gezondheidswinst?

John Weisz
John Weisz houdt een boeiend betoog over modulair werken dat de inhoud en kwaliteit van de jeugdhulp fundamenteel kan beïnvloeden. Daarnaast belichten enthousiaste sprekers de bijzondere kansen die e-health interventies bieden om tijdige ondersteuning en zorg de Nederlandse (tiener)kamers binnen te loodsen. Maar ook: de huisarts aan het woord over de mogelijkheden en onmogelijkheden van zijn speciale rol in de jeugd-ggz. Of is zijn positie misschien toch niet zo uniek als u denkt? En tot slot: welke boodschap heeft de Kinderombudsman voor u in petto over de jeugdhulp anno nu?

Kortom, reden om van de partij te zijn op 22 september in de Rijtuigenloods Amersfoort. Laat u inspireren! En laat vooral uw stem horen: want wat heeft u nodig en wat kunt u bieden om de doelen van de transitie dichter bij te brengen?

Ga voor meer informatie en aanmelden naar de website van de GGZ Kennisdag 2015.
www.ggzkennisdag.nl

De GGZ Kennisdag 2015 wordt georganiseerd door het Trimbos-instituut, GGZ Nederland en ZonMw in samenwerking met het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en het Nederlands Jeugdinstituut.

Accreditatie is aangevraagd bij:

  • Registerplein (1 punt)
  • Register Kinder- en Jeugdpsycholoog en Kinder- en Jeugdpsycholoog Specialist van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
  • Register Basis-Orthopedagoog en Orthopedagoog-Generalist van de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO)
  • Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPT) (5 punten)
  • Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) (5 punten)
  • Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) (5 punten)

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)