Gezocht: scholen en uitvoeringsorganisaties voor het effectiviteitsonderzoek naar Happyles

Gezocht: scholen en uitvoeringsorganisaties voor het effectiviteitsonderzoek naar Happyles

Met ingang van het volgend schooljaar (2021-2022) start een onderzoek in vmbo-klassen naar Happyles: een klassikaal aanbod ter bevordering van welbevinden en geluk en ter preventie van depressieklachten bij jongeren. Wij zijn op zoek naar scholen, uitvoeringsorganisaties (GGD/GGZ/JGZ) en belangstellende gemeenten die ons hier bij willen helpen.

Aandacht voor de mentale gezondheid van jongeren is belangrijker dan ooit. Scholen zijn af en aan gesloten (geweest) vanwege de coronamaatregelen en er is een toegenomen angst, somberheid en stress onder kinderen door de coronacrisis. Maar ook vóór COVID-19 ervaarden jongeren meer stress (op school) dan voorheen. Daarom is het nu én op de lange termijn essentieel om jongeren mentaal veerkrachtig en weerbaar te maken. Happyles kan hieraan bijdragen. Komend schooljaar voeren we een groot onderzoek uit naar Happyles. Helpt u mee?

Over Happyles

Het Happyles-aanbod bestaat uit vier klassikale lessen. Door de lessen krijgen jongeren inzicht in factoren die van invloed zijn op het geluksgevoel en krijgen tips om meer grip op hun leven te krijgen. De lessen worden gegeven door speciaal daartoe opgeleide jeugdhulpverleners, werkzaam bij een lokale of regionale organisatie.

Deelnemen als school

Per school zoeken wij minimaal twee deelnemende eerste- of tweedejaars vmbo-klassen (een experimentklas en een controleklas). De leerlingen uit de experimentklas volgen aan het begin van het schooljaar de Happyles-lessen en vullen op een aantal momenten vragenlijsten in. De leerlingen uit de controleklas vullen op hetzelfde moment alleen de vragenlijsten in. Na het onderzoek volgt ook de controleklas de Happyles-lessen. De mentor is aanwezig bij de lessen, die door een jeugdhulpverlener worden verzorgd. Als deelnemende school helpt u mee om het welbevinden en geluk van jongeren in Nederland te bevorderen.

Deelnemen als uitvoeringsorganisatie

We leiden jeugdhulpverleners op met een trainerscursus zodat zij Happyles kunnen verzorgen op scholen in een gemeente of regio waar zij werkzaam zijn. Dat kunnen organisaties zijn als de jeugd-GGZ, GGD, jeugdhulp of het CJG. Binnen het onderzoek willen we per organisatie één of meerdere jeugdhulpverleners opleiden. Voor deelnemende hulpverleners is de cursus gratis.

Deelnemen als gemeente

Als gemeente kunt u bijdragen door te zoeken naar scholen en uitvoeringsorganisaties in uw gemeente die mee willen doen aan het onderzoek. Zo draagt u bij aan het vergroten van welbevinden en depressiepreventie bij jongeren in uw gemeente. Depressiepreventie bij jongeren levert op termijn een vermindering op in de zorgkosten. Ook weten scholen en uitvoeringsorganisaties elkaar in de toekomst zo (nóg) beter te vinden.

Kosten deelname

Aan het uitvoeren van Happyles zijn kosten verbonden: inzet trainers, licentiekosten, kosten voor de train-de-trainer cursus en dergelijke. Door nu te starten (schooljaar 2021-2022) met de Happylessen profiteert u van lagere kosten. Wat de precieze kosten zijn, hangt af van de lokale situatie, wij lichten dat graag toe.

Meer informatie en deelnemen

Heeft u vragen en/of wilt u meedoen aan het onderzoek? Neem dan contact op via happyles@trimbos.nl.

Ook als u los van het onderzoek belangstelling heeft voor Happyles kunt u via dit mailadres contact opnemen.

Bezoek de website voor meer informatie over Happyles.

Daniëlle Meije
Wetenschappelijk medewerker Jeugd