Nieuws |

Gemeentelijk tabaksbeleid nodig voor rookvrij opgroeien

Gemeentelijk tabaksbeleid nodig voor rookvrij opgroeien

“Gemeenten hebben een taak in het beschermen en bevorderen van de gezondheid van haar inwoners. Waarom dan niet inzetten op beïnvloedbare factoren die de meeste ziektelast veroorzaken?” Aan het woord is Johan Osté, die tijdens de studiedag over gemeentelijk tabaksbeleid op 8 juni vertelt hoe ze dat in Amsterdam gaan doen.

De eerste landelijke studiedag over gemeentelijk tabaksbeleid wordt gehouden in Utrecht en is bedoeld om gezamenlijk nieuwe en goed werkende (lokale) voorbeelden uit te wisselen en te discussiëren over gemeentelijk tabaksbeleid.

Amsterdam: eerste gemeentelijke Tabaksnota
Johan Osté is beleidsadviseur volksgezondheid van de gemeente Amsterdam, de stad die als eerste in Nederland een gemeentelijke Tabaksnota heeft vastgesteld. Waarom? Daar is Osté vrij helder over: “Wij proberen onze jongeren op te laten groeien tot vrije zelfstandige en gezonde burgers. Dat bekent dat we moeten voorkomen dat jongeren verslaafd de volwassenheid binnenkomen. Er is namelijk niks vrij aan een verslaving. Sterker, een verslaving beperkt onze keuzevrijheid”.

Beschermen gezondheid versus keuzevrijheid mensen
Gemeenten die twijfelen of ze ook ‘iets’ met tabak moeten, dient Osté net zo stellig van repliek: “Gemeenten hebben een taak in het beschermen en bevorderen van de gezondheid van haar inwoners. Waarom dan niet inzetten op beïnvloedbare factoren die de meeste ziektelast veroorzaken?”

De beleidsadviseur realiseert zich dat je dan niet ontkomt aan maatregelen die raken aan de keuzevrijheid van mensen. Hij voegt er echter aan toe dat voor de gemeente Amsterdam het belang van jongeren die vrij en gezond kunnen opgroeien zwaarder weegt dan een eventueel ervaren inperking van de vrijheid om ongezond te leven.

Longarts Wanda de Kanter denkt er net zo over. “Gemeenten, zorg goed voor je mensen. Bescherm hen tegen de verwoestende invloed van de tabaksindustrie”. Met deze oproep doet De Kanter een dringend beroep op gemeenten om een Tabaksbeleid op te stellen. Tijdens de eerste studiedag over gemeentelijk Tabaksbeleid op 8 juni in Utrecht is De Kanter een van de sprekers. Samen met collega Pauline Dekker verzorgt De Kanter een lezing met als titel ‘Waarschuwing vanuit de spreekkamer’.

Programma en inschrijven
Bekijk hier het volledige programma en schrijf u direct in.

Meer over dit thema