Focus op positieve ontwikkelingen en nieuwe kansen in jeugd-ggz

Focus op positieve ontwikkelingen en nieuwe kansen in jeugd-ggz

Nieuwe ideeën en inspiratie opdoen, het delen van ervaringen en zowel oude bekenden als nieuwe mensen ontmoeten. Dat is wat dr. Bertine Lahuis, kinder- en jeugdpsychiater en één van de hoofdsprekers, verwacht van de GGZ Kennisdag op 22 september.

Zelf zal Lahuis daar ook een bijdrage aan leveren. In het ochtendprogramma van de GGZ Kennisdag 2015: Psychische gezondheid van de jeugd verzorgt ze een presentatie over de samenwerking tussen de jeugd-ggz en het onderwijs, en tussen de huisartsenpraktijk en de brede jeugdhulp. Er gebeurt namelijk een hoop in dit brede veld. “Ik focus hierbij op de positieve ontwikkelingen en de kansen van nieuwe verbindingen tussen school en zorg en tussen de huisarts en specialistische zorg. Uitgangspunt voor alle nieuwe ontwikkelingen is wat mij betreft dat we met elkaar echt kijken vanuit het kind, de jeugdige én de ouders. De vraag die we daarbij steeds moeten stellen, is wat er nodig is zodat zij weer samen verder kunnen.” 

De kinder- en jeugdpsychiater is ook benieuwd naar de workshops. “Hoewel het hele programma interessant is, ben ik zelf extra blij met de aandacht voor kinderen met psychiatrische klachten en een verstandelijke beperking. Het is hoog tijd dat we op dat thema een inhaalslag maken in Nederland.” 

Lahuis zal tijdens de GGZ Kennisdag – die dit jaar georganiseerd wordt door het Trimbos-instituut, ZonMw, GGZ Nederland, het NJI en het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie – deelnemers uitnodigen om door de ogen van de jeugdige met een hulpvraag te kijken. “Kijk door de ogen van de jeugdige van de toekomst. Er is nog veel te winnen door de zorg meer aan te laten sluiten op de wensen en behoeften van de jongere zelf, in plaats van op het aanbod en structuur van de zorgverlener of instelling.” 

Over Bertine Lahuis
Bertine Lahuis is bestuurder en kinder- en jeugdpsychiater bij Karakter, categoraal ziekenhuis kinder- en jeugdpsychiatrie. Daarnaast is zij op vele fronten actief: lid Taskforce kinder- en jeugdpsychiatrie bij de NVvP; Lid Raad van Toezicht Intrakoop; lid Adviescommissie Kwaliteitsinstituut voor de Zorg; lid Comité van Aanbeveling van het Marikenhuis te Nijmegen en lid van de Raad van Toezicht De Kleine Prins.

Ga naar de website van de GGZ Kennisdag 2015: Psychische gezondheid van de jeugd en meld u direct aan. 

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)