(Flexible) ACT steeds meer toegepast in de gehandicaptenzorg

(Flexible) ACT steeds meer toegepast in de gehandicaptenzorg

Recent is de herziene versie van de Modelbeschrijving (Flexible) ACT LVB verschenen. Deze herziening is een voorbeeld van de verschillende projecten van het Trimbos-instituut ter ondersteuning van zorgorganisaties en hulpverleners bij de implementatie van (Flexible) ACT voor cliënten met een lichte verstandelijke beperking (LVB).

Mensen met LVB en bijkomende psychiatrische, gedrags- en/of verslavingsproblematiek krijgen niet altijd de zorg die zij nodig hebben. Daarom heeft een aantal organisaties die werkzaam zijn op het grensvlak van verstandelijk gehandicaptenzorg en GGZ hun zorgaanbod uitgebreid met (Flexible) ACT. Deze vorm van ambulante, intensieve en multidisciplinaire zorg werd tot enkele jaren geleden hoofdzakelijk toegepast op cliënten met een ernstige psychiatrische (veelal psychotische) aandoening.

Modelbeschrijving 
De herziene versie van de Modelbeschrijving (Flexible) ACT LVB is gebaseerd op de ervaringen en inzichten die de afgelopen jaren met (Flexible) ACT voor mensen met een LVB in de praktijk zijn opgedaan. Het biedt hulpverleners en managers handvatten en richtlijnen voor de organisatie en invulling van (Flexible) ACT-zorg aan deze doelgroep.

Gelijktijdig is een set van kwaliteitscriteria ontwikkeld waaraan teams zich kunnen (laten) meten. Deze criteria zijn vervat in een modelgetrouwheidschaal en worden vanaf heden door het Centrum Certificering ACT en FACT (CCAF) in gebruik genomen.

Toolkit
Tezamen met de in 2014 ontwikkelde implementatiehandreiking vormen deze producten een toolkit voor (Flexible) ACT LVB teams die streven naar continue verbetering van de kwaliteit van zorg. Het Trimbos-instituut voert momenteel onderzoek uit naar de mate waarin deze vorm van zorg resulteert in verbetering van het functioneren van cliënten in de samenleving, minder (crisis)opnames in de VG en de GGZ, minder maatschappelijke overlast en een veiliger samenleving.

De modelgetrouwheidschaal kan worden gedownload via de website van de Stichting Centrum Certificering ACT en Flexible ACT.

Meer informatie
Laura Neijmeijer (lneijmeijer@trimbos.nl  030-29 59 296)

Downloads

 

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)