Factsheet over arbeid en psychische aandoeningen

Factsheet over arbeid en psychische aandoeningen

Mensen met ernstige psychische klachten willen net als ieder ander graag werk hebben en meedoen op de arbeidsmarkt. Maar wat weten we eigenlijk van hun positie op de arbeidsmarkt en de mogelijkheden om die te verbeteren? Het Trimbos-instituut en het VU Medisch centrum hebben de kennis hierover op een rij gezet.

Onderzoek zoals gedaan met behulp van het panel Psychisch Gezien bevestigt dat de arbeidsmarktpositie van mensen met ernstige psychische aandoeningen achterblijft. Hooguit één op de vijf heeft regulier betaald werk. Ook uit cijfers van het OECD blijkt dat mensen met ernstige psychische klachten een relatief zwakke arbeidsmarktpositie hebben. En degenen die werken hebben nog veel wensen ter verbetering. Vaak functioneren zij minder goed op hun werk dan andere werknemers.

Het onderzoek toont aan dat modelgetrouwe toepassing van het Supported Employment model Individuele Plaatsing & Steun (IPS) perspectief biedt. Coaching volgens IPS levert substantieel meer betaalde banen op dan begeleiding met andere arbeidsinterventies.

Verbetering arbeidsparticipatie
Geraadpleegde kennisexperts denken dat de arbeidsparticipatie van mensen uit de doelgroep verbetert wanneer beeldvorming over mensen met psychische problemen bij het publiek verandert en er meer acceptatie komt. Ook werkgevers moeten actief betrokken worden bij integratie. Cruciaal is ook dat beroepsmatige samenwerking wordt verbeterd. Daarbij moet de werknemer zelf meer centraal gesteld worden en de diverse betrokken beroepsgroepen betere en bestendiger afstemming nastreven.

Meer over deze en andere bevindingen is te lezen in de factsheet Arbeid en psychische aandoeningen en in het uitgebreide verslag over deze kennissynthese. Behalve raadpleging van de genoemde bronnen is een meta-analyse uitgevoerd van 41 effectstudies. Ook zijn twee bijeenkomsten met in totaal 27 experts georganiseerd waarin uitgebreid stilgestaan is bij de centrale kennisbehoeften op dit terrein.

Het onderzoek werd mogelijk gemaakt door Instituut Gak.

Lees in de bijlage de factsheet Arbeid en psychische aandoeningen.