Nieuws |

Factsheet bundelt onderzoek naar effectiviteit Triple P

Factsheet bundelt onderzoek naar effectiviteit Triple P

In de ‘Factsheet: De effectiviteit van Triple P. Stand van zaken 2015’ zijn de resultaten van het beschikbare onderzoek rondom Triple P, een programma voor opvoedingsondersteuning, samengevat. De factsheet is een samenwerking van het Trimbos-instituut met het Wilhelmina Kinderziekenhuis, Universitair Medisch Centrum Groningen, Maastricht University, Verwey-Jonker Instituut, Hogeschool Inholland en het Nederlands Jeugdinstituut met financiering door ZonMw.

Uit de beschikbare onderzoeken naar Triple P blijkt dat de effecten van het programma in Nederland in de meeste onderzoeken gelijk zijn aan die van de reguliere zorg. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de hoge kwaliteit van reguliere zorg in Nederland, al is deze niet afzonderlijk onderzocht op effectiviteit.

Positive Parenting Program
Triple P (Positive Parenting Program) is een van origine Australisch programma voor opvoedingsondersteuning aan ouders met kinderen van 0-16 jaar. Het is een laagdrempelig opvoedprogramma dat ouders opvoedingsvaardigheden aanreikt waarmee ze de ontwikkeling van hun kind positief kunnen beïnvloeden. Triple P onderscheidt vijf niveaus van ondersteuning, van op de hele bevolking gerichte preventie tot intensieve gezinsbegeleiding.

Conclusies Nederlands onderzoek
In de factsheet is op basis van het in 2015 beschikbare wetenschappelijke onderzoek de effectiviteit van het programma geïnventariseerd. Naar Triple P niveau 1 en 2 is te weinig onderzoek gedaan om iets te kunnen zeggen over de effectiviteit. Niveau 3 en 4 lijken even effectief als reguliere zorg in het verminderen van emotionele en gedragsproblemen bij kinderen tot 12 jaar en in het verbeteren van de opvoedingsstijl van ouders. Dit geldt in twee van de drie onderzoeken naar niveau 3 ook voor wat betreft het verbeteren van de opvoedingsstijl van ouders.

Naar niveau 3 en 4 voor tieners is te weinig onderzoek gedaan om de effectiviteit te kunnen zeggen, wat ook geldt voor alle versies van niveau 5. Triple P varianten voor speciale doelgroepen laten soms beperkte voordelen zien direct na de interventie, maar geen voordelen op de lange termijn.

Download hier de factsheet De effectiviteit van Triple P