Nieuws |

EU werkt door aan beter drugsbeleid in Centraal-Azië

EU werkt door aan beter drugsbeleid in Centraal-Azië

Het Europese programma om Kazachstan, Kirgizië, Turkmenistan, Tajikistan en Oezbekistan te ondersteunen bij het ontwikkelen van modern drugsbeleid, wordt wegens succes met vier jaar verlengd.

Met het Central Asia Drug Action Plan (CADAP) ondersteunen verschillende Europese organisaties, waaronder het Trimbos-instituut, de vijf Centraal-Aziatische landen bij de ontwikkeling van een drugsbeleid dat gebaseerd is op internationale verdragen en richtlijnen, wetenschap en mensenrechten.

Dat moet bijdragen aan de gezondheid en het welzijn van inwoners van deze landen en de veiligheid en stabiliteit in de regio.

Knelpunten

Het Trimbos-instituut voerde onder meer een assessment uit om de situatie in de vijf landen te beoordelen. Knelpunten die daarbij aan het licht kwamen, waren gebrekkige monitoring, gedateerde methodes voor de aanpak van drugsproblematiek, onbekendheid met internationale best practices en overvolle gevangenissen door een eenzijdige justitiële aanpak. Deze punten werden in nationale dialogen en regionale conferenties besproken.

Voor beleidsmakers uit Kazachstan, Kirgizië, Turkmenistan, Tajikistan en Oezbekistan organiseerde het Trimbos-instituut een studiereis naar Nederland en Brussel.

Toegevoegde waarde

De EU constateert dat de Nederlandse inbreng van dataverzameling, monitoring van nationale trends en ontwikkelingen en het promoten van empirisch onderbouw beleid doorslaggevende succesfactoren zijn voor het project. Daarom is het Trimbos-instituut door het Minsterie van VWS voorgedragen om de komende vier jaar betrokken te zijn bij het CADAP-programma.

John-Peter Kools
Senior Drug Policy Advisor Drugs