Erkenningscommissie langdurige ggz beoordeelt eerste interventies

Erkenningscommissie langdurige ggz beoordeelt eerste interventies

De erkenningscommissie voor good practices in de langdurige ggz heeft de eerste interventies in behandeling genomen, waaronder Individuele Plaatsing en Steun (IPS) en de Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB). Ontwikkelaars die meer bekendheid willen geven aan hun interventie worden uitgenodigd om contact op te nemen met het Trimbos-instituut.

Nieuw erkenningstraject
Onlangs is naar voorbeeld van andere sectoren (o.a. jeugdzorg, gehandicaptenzorg) een erkenningscommissie ingesteld voor de beoordeling van interventies in de langdurige ggz. Goed onderbouwde en effectief gebleken interventies worden opgenomen in een databank. Er is zicht op vervolgsubsidie, wat betekent dat in 2015 nieuwe interventies behandeld kunnen worden. 

Bevorderen kwaliteitsontwikkeling
De ontwikkeling van het erkenningstraject voor de langdurige ggz maakt deel uit van het project ‘Good Practices in de Care’ van het Kwaliteitsinstituut. Dit heeft als doel om kwaliteitsontwikkeling in de langdurige zorg te bevorderen. Het Trimbos-instituut en Vilans werken aan dit erkenningstraject, waarbij het Trimbos-instituut verantwoordelijk is voor de langdurige ggz.

Interventie indienen
Naar verwachting krijgen binnenkort de eerste interventies de status ‘goed onderbouwd’ of ‘effectief’ toegekend. Vindt u dat uw interventie erkenning verdient en bent u bereid een uitgewerkte beschrijving aan te leveren volgens opgestelde richtlijnen? Neem dan contact op met het Trimbos-instituut.

De procedure en werkwijze zijn vergelijkbaar met de erkenningstrajecten van het Nederlands Jeugdinstituut, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen, het Centrum Gezond Leven, Movisie en Vilans.

De ontwikkelaars beschrijven zelf hun interventie en worden daarbij begeleid door het Trimbos-instituut. Vervolgens vindt een zorgvuldige beoordeling plaats door een onafhankelijke commissie. Voor de erkenning zijn heldere criteria geformuleerd.

Contactpersoon:
Annemieke Hendriksen, ahendriksen@trimbos.nl

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)