Nieuws |

Effectiviteit stoppen-met-roken interventies voor zwangeren onderzocht

Effectiviteit stoppen-met-roken interventies voor zwangeren onderzocht

Een rookvrije generatie begint met een rookvrije zwangerschap. Veel vrouwen stoppen spontaan voor of tijdens de zwangerschap met roken, maar sommige hebben hierbij ondersteuning nodig. Welke interventies helpen zwangere vrouwen om te stoppen met roken en om gestopt te blijven na de bevalling? Het rapport ‘Effectiviteit van stoppen-met-roken interventies voor zwangere vrouwen’ beschrijft hierover de laatste stand van wetenschap en de Nederlandse praktijk.

De belangrijkste resultaten zijn samengevat in de ‘Factsheet Effectiviteit van stoppen-met-roken interventies voor zwangere vrouwen’. Beide publicaties zijn tot stand gekomen met financiering van het ministerie van VWS.

Psychosociale interventies
Van alle interventies zijn het vooral de psychosociale interventies die een gunstig effect hebben op het roken tijdens de zwangerschap en daarmee de geboorte-uitkomsten. De meeste psychosociale interventies bevatten meerdere componenten zoals counseling en coaching, het geven van voorlichting, sociale steun, biochemische feedback en beloningen. Het geven van beloningen als onderdeel van stopondersteuning lijkt in het buitenland goed te kunnen werken. In Nederland is dit nog niet onderzocht. Partners spelen een belangrijke rol bij het (stoppen met) roken van de zwangere vrouw. Tot op heden zijn er echter weinig effectieve interventies bekend waarin de partner wordt betrokken, zowel voor sociale steun als voor stoppen met roken van de partner.

Rookvrije generatie begint bij rookvrije zwangerschap
Het Trimbos-instituut heeft het onderzoek uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS. Voorkomen dat kinderen en jongeren beginnen met roken of meeroken is een belangrijk speerpunt van het tabaksontmoedigingsbeleid. Door niet te roken voor, tijdens en na de zwangerschap, wordt een belangrijke basis voor opgroeiende kinderen gelegd. Nog steeds rookt 8,6 procent van de zwangere vrouwen dagelijks. Onder laagopgeleide vrouwen is dat zelfs 22 procent. Roken tijdens de zwangerschap verhoogt het risico op problemen rondom en tijdens de geboorte en is schadelijk voor het ongeboren kind. Ook wanneer een zwangere vrouw meerookt, bijvoorbeeld via een rokende partner, kan dit negatieve gevolgen hebben voor het ongeboren kind. Het ministerie van VWS komt voor de zomer met een plan van aanpak om het roken rond zwangerschap terug te dringen.

Zowel deze studie, de factsheet als het plan van aanpak sluiten aan op het idee van een Rookvrije Generatie, een initiatief van Longfonds, KWF en Hartstichting. Naast de bestaande voorlichting en interventies van het Trimbos-instituut zijn er nieuwe onderzoeks- en ontwikkeltrajecten gestart om de voorlichting en stop-ondersteuning aan zwangere vrouwen en hun partner verder te verbeteren en zo bij te dragen aan de Rookvrije Generatie

Rookvrij zwanger: nieuwe projecten
Om kwetsbare babylongen te beschermen tegen tabaksrook is een project onder de naam PROMISE gestart, met financiering van VWS en Fonds Nuts Ohra. PROMISE is een initiatief van het Longfonds, Trimbos-instituut en Pharos. In dit project testen de initiatiefnemers nieuwe manieren om vrouwen te helpen rookvrij zwanger te zijn én te blijven na de zwangerschap. Bijvoorbeeld door de omgeving van de zwangere te betrekken. Als de nieuwe stopondersteuning blijkt te werken, kan het de nieuwe standaard wor¬den binnen de geboortezorg. Daarnaast loopt momenteel een onderzoek dat zich richt op het bespreekbaar maken van (stoppen met) roken door verloskundigen en de knelpunten die zij daarbij in de praktijk tegen komen.

Rokeninfo.nl: informatie en tips voor aanstaande ouders en professionals
Op rokeninfo.nl kunnen (aanstaande) ouders lezen en filmpjes bekijken over stoppen met roken tijdens de zwangerschap. Op de website rokeninfo.nl/professionals staat meer informatie over Rookvrij Opgroeien en de V-MIS training. Ook zijn hier diverse factsheets te vinden over roken en zwangerschap, bijvoorbeeld met de laatste cijfers over roken en zwangerschap.

Lees het rapport ‘Effectiviteit van stoppen-met-roken interventies voor zwangere vrouwen’ in de bijlage.

Meer over dit thema

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)