Effectiviteit geestelijke gezondheidszorg voor ouderen onderzocht

Toolkit ouderen met een verstandelijke beperking

Er zijn de afgelopen jaren verschillende initiatieven geweest om de psychische hulpverlening in Nederland aan ouderen te verbeteren. Deze initiatieven hebben echter slechts ten dele effect gehad, blijkt uit promotieonderzoek van Marjolein Veerbeek.

Marjolein Veerbeek, wetenschappelijk medewerker bij het programma Ouderen van het Trimbos-instituut, toont met haar onderzoek aan dat de verschillende maatregelen slechts ten dele de gewenste effecten hebben gehad ten aanzien van ouderen. Haar conclusies geven aanknopingspunten voor het verder bevorderen van de GGZ voor ouderen.

Gespecialiseerde GGZ
Veerbeek laat zien dat de mate waarin huisartsen psychische problemen bij ouderen registreren de afgelopen tien jaar niet is verbeterd, behalve dementie en alcoholproblemen. Wel bleken huisartsen ouderen met psychische klachten vaker door te verwijzen naar de gespecialiseerde GGZ. Ouderen zijn daardoor meer gebruik gaan maken van de gespecialiseerde GGZ, met name ambulante zorg (zorg waarbij de oudere niet is opgenomen in een instelling). Veerbeek: “De geboden ambulante GGZ aan ouderen bleek effectief te zijn. Het functioneren van twee derde van de cliënten was aanzienlijk verbeterd na behandeling in de ambulante GGZ. Dit gold vooral voor ouderen die minder goed functioneren bij aanvang van de behandeling, die geen bijkomende persoonlijkheidsklachten of lichamelijke klachten hebben en geen ingrijpende levensgebeurtenissen gedurende de behandelperiode hebben meegemaakt. De behandelduur leek voornamelijk voorspeld te worden door de cultuur binnen een organisatie in plaats van door kenmerken of het functioneren van cliënten.”

Advies
Veerbeek vindt dat het hoog tijd is voor een bevolkingsstudie naar de psychiatrische problematiek van ouderen. Een dergelijke studie wordt wel voor jongere volwassenen uitgevoerd, maar nog niet voor ouderen. Dit terwijl het aantal ouderen in Nederland in 2050 anderhalf keer zo groot is als nu. Pas dan weet je of ouderen onder- of overbehandeld worden. “Je krijgt daarmee inzicht in hoeveel ouderen psychiatrische problemen hebben, hoeveel van hen daarvoor daadwerkelijk behandeling krijgen en of deze behandeling aansluit bij hun behoeften en ernst van de klachten. Ook is het van belang om inzicht te krijgen in wélke behandeling ouderen hebben gekregen.”

Marjolein Veerbeek verdedigt haar proefschrift Accessibility and effectiveness of mental health care for older adults op donderdag 15 januari om 11.45 uur aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)