Eerste jeugdspecialisten getraind in de Family Check Up

Eerste jeugdspecialisten getraind in de Family Check Up

Op maandag 28 en dinsdag 29 augustus heeft de eerste training plaatsgevonden van de Family Check Up in Nederland. Twaalf jeugdspecialisten van jeugdhulporganisaties Entrea en Pactum zijn getraind om de komende maanden gezinnen te kunnen gaan ondersteunen in Arnhem en Nijmegen.

De Family Check Up is een nieuwe in de Verenigde Staten ontwikkelde kortdurende gezinsinterventie gericht op het ondersteunen van (probleem)gezinnen in hun opvoeding. De jeugdspecialisten bezoeken de deelnemende gezinnen thuis om in kaart te brengen wat er goed gaat binnen het gezin en op welke terreinen ondersteuning nodig is.

Effectief

De interventie is in Amerikaanse en Zweedse studies effectief bevonden in het verminderen van een breed scala aan problemen onder jongeren, waaronder alcohol- en druggebruik maar ook antisociaal gedrag, psychische problemen, schoolprestaties, overgewicht en risicovol seksueel gedrag.

Met financiering van Fonds NutsOhra wordt de Family Check Up aangepast voor de Nederlandse situatie en het komende jaar onderzocht op geschiktheid en werkzaamheid bij kwetsbare jongeren en hun gezinnen in de werkgebieden van Entrea, Pactum en Propersona. Naast deze jeugdhulporganisaties wordt er voor dit project samengewerkt met Praktikon, het NIVEL en Pluryn.