Nieuws |

Doorbraak ROM: succesvolle resultaten voor cliënten en behandelaars

Doorbraak ROM: succesvolle resultaten voor cliënten en behandelaars

Onder het motto ‘Let’s turn the lights on’ zijn tijdens de eindconferentie op 20 april de resultaten van het doorbraakproject ROM vanuit verschillende perspectieven – cliënt, behandelaar, team, instelling en landelijk niveau - gepresenteerd en bediscussieerd.

Vanaf oktober 2014 zijn 32 teams en 12 vrijgevestigden tijdens twee Doorbraakrondes aan de slag gegaan met het betekenisvol gebruik van ROM. In het project is ROM benut als informatiebron in het gesprek tussen cliënt en behandelaar (Shared Decision Making) en daarnaast is feedback uit ROM gebruikt om zorgprocessen te verbeteren.

Successen
De deelnemers hebben tijdens de Doorbraakrondes belangrijke successen geboekt. Zo is het voor cliënten én behandelaars logisch geworden om ROM te gebruiken en samen betekenis te geven aan ROM-uitkomsten. Teams en vrijgevestigden hebben keuzes gemaakt in passende meetinstrumenten en zijn frequenter gaan meten. Er is bij hen nu meer kennis, begrip en vertrouwen in het gebruik van ROM. Voor cliënten is het motiverend om via ROM een visueel beeld te krijgen van hun eigen herstel.

Daarnaast maakt ROM concreet waaraan in de behandeling gewerkt wordt, geeft het vertrouwen in een zorgvuldige aanpak en helpt het cliënten om meer regie te nemen in hun eigen behandeling en herstelproces. Kortom, ROM wordt door behandelaars én cliënten gezien als kompas. Als vervolgstap in het gebruik van ROM in de behandeling is in een aantal teams een leer-en verbetercyclus (PDCA) met ROM-data op groepsniveau op gang gebracht.

Eindpresentatie
De samenvattende eindpresentatie met de bereikte resultaten en tips en posters van de deelnemers zijn te vinden op de website van Doorbraak ROM: https://doorbraakrom.trimbos.nl/resultaten-doorbraak-rom

Doorbraak ROM
Doorbraak ROM is een project voor vrijgevestigden en instellingen in de Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg, in opdracht van het Landelijk Platform GGZ, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, het Nederlands Instituut van Psychologen en GGZ Nederland. De organisatie is in handen van het Trimbos-instituut en het project wordt gesubsidieerd door het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ.

 

Meer over dit thema