Nieuws |

De weerbarstige realiteit van rokende moeders

De weerbarstige realiteit van rokende moeders

Laagopgeleide zwangere vrouwen roken bijna zes keer zo vaak als hoger opgeleide zwangeren. Van de vrouwen die er wel in slagen om te stoppen, begint 43 procent weer in het eerste jaar na de bevalling. Pharos is daarom in gesprek gegaan met een aantal laag opgeleide (aanstaande) moeders omtrent roken en zwangerschap. De bevindingen staan in het rapport “Ik wist dat ik wilde stoppen en gewoon een goede moeder zijn”.

De gesprekken zijn gevoerd als vooronderzoek binnen het onderzoeksproject PROMISE van het Longfonds, het Trimbos-instituut en Pharos. PROMISE heeft als doel om zwangere vrouwen met een lage sociaaleconomische status beter te ondersteunen bij het stoppen met roken. Binnen dit project zijn materialen en trainingen ontwikkeld, waarbij rekening is gehouden met de wensen en behoeften van zowel de zwangeren als zorgprofessionals. Deze materialen en trainingen worden momenteel getest onder verloskundigen, gynaecologen en medewerkers in kraamzorg en jeugdgezondheidszorg.

Meer dan 20 vrouwen met een lage sociaaleconomische status zijn uitgebreid geïnterviewd door onderzoekster Naima Abouri: ‘Schulden, relatieproblemen, depressies. Er is zoveel aan de hand in de levens van deze vrouwen. De zwangerschap was vaak ook niet gepland. De sigaret, zeggen ze, helpt hen de dag door te komen.’

Dit rapport geeft ondersteuning aan zorgprofessionals in de begeleiding van (aanstaande) moeders bij het stoppen met roken. De interviews geven inzicht in de afwegingen die moeders maken om te blijven roken en in de succesfactoren bij het stoppen met roken. In het rapport “Ik wist dat ik wilde stoppen en gewoon een goede moeder zijn’ staat beschreven:

  • De achterstand die de vrouwen en kinderen hebben op het gebied van gezondheid;
  • De leefwereld van deze vrouwen, de voor hen belangrijke waarden en de rol die roken daarbij inneemt;
  • De opspelende emoties en mentale worsteling van deze vrouwen bij het stoppen met roken in relatie tot het (aanstaande) moederschap;
  • Aanknopingspunten voor een gesprek over stoppen met roken.

Bent u zorgverlener en wilt materialen en tips voor het gesprek over stoppen met roken rondom de zwangerschap? Kijk op www.rokeninfo.nl/rookvrijestart

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichter:
Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)