De economische crisis en het ontstaan van psychische aandoeningen

De economische crisis en het ontstaan van psychische aandoeningen

In hoeverre is er een verband tussen negatieve socio-economische veranderingen en het ontstaan van psychische aandoeningen? Samen met het Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM) in Barcelona deed het Trimbos-instituut hier onderzoek naar.

De onderzoekers maakten gebruik van de gegevens van de eerste twee meetmomenten van de studie NEMESIS-2 (Netherlands Mental Health and Incidence Study-2), een grootschalig epidemiologisch onderzoek uitgevoerd door het Trimbos-instituut dat tot doel heeft om in beeld te brengen hoe vaak psychische problemen vóórkomen en ontstaan bij de Nederlandse bevolking. De dataverzameling van het eerste meetmoment was in 2007-2009 en van het tweede meetmoment in 2010-2012.

Onder mensen met een betaalde baan die nog geen stemmings-, angst- of middelen-gerelateerde aandoening hadden op het eerste meetmoment, werd het verband tussen negatieve economische veranderingen en het ontstaan van psychische aandoeningen onderzocht.

Duidelijk verband
Na drie jaar had 6% te maken gehad met verlies van baan, 11% maakte een substantiële daling van het huishoudinkomen mee en 12% ontwikkelde een psychische aandoening. Er bleek een duidelijk verband tussen daling van het huishoudinkomen en het ontstaan van enigerlei psychische aandoening, met name stemmingsstoornis.

Verlies van werk verhoogde eveneens de kans op het ontstaan van een stemmingsstoornis. Er werden duidelijke sekse-verschillen gezien: alleen bij mannen hing verlies van werk samen met een verhoogde kans op enigerlei psychische aandoening; alleen bij vrouwen hing daling van het huishoudinkomen samen met een verhoogde kans op enigerlei psychische aandoening.

Conclusie
De conclusie van de studie is dat negatieve socio-economische veranderingen en de daarmee gepaard gaande onzekerheden vooral met stemmingsstoornissen samenhangen. Gezien het feit dat de werkeloosheid op dit moment hoger is dan op het moment van de dataverzameling van de tweede meting, zullen de gevolgen van de economische crisis voor de psychische gezondheidstoestand van Nederlanders groter zijn dan toen dit werd onderzocht.

Omdat de economische crisis in Nederland minder groot is dan in veel andere (Zuid-Europese) landen, kan worden geconcludeerd dat elders het effect van de crisis op de psychische gezondheidstoestand van de bevolking groter zal zijn.

De resultaten van het onderzoek werden gepubliceerd in het Journal of Epidemiology and Community Health.

Barbaglia G, Have M ten, Dorsselaer S van, Vilagut G, Alonso J, Graaf R de. Negative socioeconomic changes and mental disorders: a longitudinal study. Journal of Epidemiology and Community Health. Published Online First: 9 September 2014 doi:10.1136/jech-2014-204184.

Lees de abstract van het artikel.

Meer informatie:
Ron de Graaf rgraaf@trimbos.nl
Margreet ten Have mhave@trimbos.nl

 

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)