Nieuws |

Daling aantal rokers in 2014

Daling aantal rokers in 2014

In 2014 rookte iets minder (23%) dan een kwart van de Nederlandse bevolking vanaf 15 jaar. Dat is een daling van 2 procent in vergelijking met 2013. Sigaretten zijn nog steeds het meest gebruikte tabaksproduct. Het gebruik van de elektronische sigaret steeg van 2,5% in 2013 naar 4,1% in 2014. Er is niet onderzocht of er een relatie is tussen de daling van het aantal rokers en de stijging van e-sigaret gebruik.

Dat blijkt uit de meest recente cijfers van het Continue Onderzoek Rookgewoonten 2014, uitgevoerd door TNS NIPO in opdracht van het Trimbos-instituut. In de Factsheet Roken Continue Onderzoek Rookgewoonten 2014 zijn alle cijfers gebundeld. Onder hoog opgeleiden bevinden zich nog steeds de minste rokers (18% versus 26% voor de middel en 27% voor de laagopgeleiden). Dat geldt ook voor dagelijks roken (10% versus 20% en 22%).

E-sigaretten 

Ruim twee van de vijf e-sigaret gebruikers (44%) gebruikt deze dagelijks en nog eens 22% gebruikt deze wekelijks. Het aandeel e-sigaret gebruikers dat dagelijks gebruikt is in 2014 gestegen in vergelijking met 2013 (29%). Opvallend is verder dat de e-sigaret vaker gebruikt wordt door vrouwen (4,7%) dan door mannen (3,4%). Ongeveer de helft van de e-sigaret gebruikers (47%) gebruikt een lage of middelhoge dosis nicotine, een op de acht gebruikers neemt e-sigaretten zonder nicotine. 

Stoppen met roken

Van de rokers van 15 jaar en ouder heeft in 2014 65% ooit een serieuze stoppoging ondernomen. Gemiddeld hebben de huidige rokers 2,5 serieuze stoppogingen ondernomen en de ex-rokers 2,3. Dit is vergelijkbaar met 2013. Bij 40% van de serieuze stoppogingen worden hulpmiddelen of hulpmethodes gebruikt. Dat is meer dan in 2013 (34%). De meest gebruikte hulpmiddelen zijn nicotine vervangende middelen en geneesmiddelen. Ook wordt de e-sigaret aanzienlijk vaker gebruikt als hulpmiddel bij het stoppen met roken. In 2014 gebruikte 15% van de (ex-)rokers e-sigaretten bij hun laatste serieuze stoppoging. In 2013 was dat 4%. Van de huidige rokers is nog steeds 81% van plan in de toekomst te stoppen.

Over het Continue Onderzoek Rookgewoonten 

Aan het Continue Onderzoek Rookgewoonten 2014 namen 18.264 respondenten deel. Vanwege de integratie van landelijke leefstijlmonitoren is het COR in 2014 voor het laatst uitgevoerd. De jaarlijkse Gezondheidsenquête van het CBS in de bevolking vanaf 12 jaar is vanaf 2015 de primaire bron voor rookcijfers.

Bijlage:  Factsheet continu onderzoek rookgewoonten 2014

Meer over dit thema

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)