Dakloze mensen zonder OGGz-problematiek en hun ondersteuning

Dakloze mensen zonder OGGz-problematiek en hun ondersteuning

Gemeenten en opvanginstellingen signaleren een toename van zogenoemde ‘nieuwe daklozen’ als gevolg van de crisis. Wie zijn het, welke ondersteuning krijgen ze, en hoe kunnen ze beter ondersteund worden? Het Trimbos-instituut beschreef aanpakken om hen te ondersteunen en bracht een factsheet uit.

De laatste jaren zijn er signalen dat steeds meer mensen dakloos worden als gevolg van (een combinatie van) schulden, werkloosheid en/of hypotheeklast. Bij deze groep is geen sprake van ernstige psychiatrische problematiek of verslaving. Deze groep dakloze  mensen, de zogenoemde ‘nieuwe daklozen’, wordt door een deel van de centrumgemeenten gezien als ‘te zelfredzaam voor opvang’, waardoor de nieuwe daklozen in een aantal gemeenten onvoldoende ondersteuning krijgen.

Factsheet
Op verzoek van het ministerie van VWS bracht het Trimbos-instituut een factsheet (PDF) uit over de doelgroep, hun hulpbehoefte en de geboden ondersteuning. Voor deze doelgroep is ondersteuning en zorg nog relatief eenvoudig en goedkoop te realiseren. Het is belangrijk om vroegtijdig adequate hulp te bieden, omdat een langere periode van dakloosheid aanleiding kan zijn voor het ontwikkelen van zwaardere problematiek. De doelgroep zou geholpen zijn bij een zorgvuldige probleeminventarisatie en verbetering van coördinatie en samenwerking tussen gemeentelijke afdelingen en partners.

Aanpakbeschrijvingen
Een aantal gemeenten en partners ontwikkelde aanpakken om de knelpunten in de ondersteuning voor ‘nieuwe daklozen’ op te lossen en hen integraal te ondersteunen. Vier daarvan zijn gebundeld in praktische aanpakbeschrijvingen (PDF) en worden aangeboden op www.zorgwijzer.nl. De beschrijvingen zijn bedoeld voor gemeentelijk beleidsmedewerkers en zorgaanbieders die deze doelgroep beter willen ondersteunen en daarbij gebruik willen maken van de ervaring en kennis die elders in het land is opgedaan.

De vier aanpakken kenmerken zich door een geïntegreerde aanpak waarbij tegemoet wordt gekomen aan urgente behoeften van de doelgroep, zoals tijdelijk maar stabiel onderdak, een adres en lichte begeleiding naar inkomen, werk en hulp bij het oplossen van schulden. Over het algemeen zijn ze gestart vanuit een concreet project en werken ze binnen bestaande regels en kaders.

Meer over dit thema

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)