Cultuursensitieve film helpt bij psychosociale hulp

Cultuursensitieve film helpt bij psychosociale hulp

‘Hoe gaat het met U?’ Zo heet de film die speciaal gemaakt is om te gebruiken bij psychosociale hulp aan mensen met een Marokkaanse of Turkse afkomst. De film behandelt onderwerpen als somberheid, depressie, omgaan met verlies, rouw, niet lekker in je vel zitten, piekeren, twijfelen, en het gevoel geen grip meer te hebben op je leven.

Het blijkt dat Nederlandse hulpverleners psychische klachten van mensen met een migrantenachtergrond vaak niet als zodanig herkennen. Reden hiervoor is dat psychische klachten soms in lichamelijke metaforen worden omschreven of verklaard worden door dingen die buiten de persoonlijke invloedssfeer liggen, zoals geesten of culturele tradities. Andersom blijkt dat het cognitief-gedragstherapeutisch begrippenkader dat wordt gebruikt in de westerse hulpverlening niet altijd wordt begrepen door mensen met een migrantenachtergrond.

KOP-model

‘Hoe gaat het met U?’ is ondersteunend bij het KOP-model voor mensen van Turkse of Marokkaanse afkomst. Het KOP-model wordt breed gebruikt in de Basis GGZ en door de POH-GGZ. Dit model gaat ervan uit dat klachten het resultaat zijn van de wisselwerking tussen de omstandigheden/omgevingsfactoren van de cliënt en de manier waarop de cliënt op die omstandigheden reageert. In het rapport Cultuursensitieve ondersteuning in beeld is meer informatie te vinden over het aanpassen van het KOP-model bij gebruik bij Turkse en Marokkaanse cliënten.

Film en website

De film bestaat uit drie afleveringen van elk 20 minuten en een bijbehorende website. Uit een proefinvoering blijkt dat de film breed toepasbaar is, niet alleen in de Basis GGZ en door de POH-GGZ, maar ook in gespreksgroepen in de preventieve sector. Op de website staat een instructie hoe de film het best kan worden gebruikt.

‘Hoe gaat het met U?’ is een productie van HotelRebel. De film is ontwikkeld door Indigo en het Trimbos-instituut, in opdracht van Fonds NutsOhra en het Innovatiefonds Zorgverzekeraars, samen met NOAGG, Prezens en Vicino Noord-Holland-Noord.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Ireen de Graaf: [email protected]
Bea Tiemens: [email protected]

Lees het rapport Cultuursensitieve ondersteuning in beeld in de bijlage.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)