Borderline symptomen gaan gepaard met veel beperkingen

Borderline symptomen gaan gepaard met veel beperkingen

Mensen met Borderline symptomen ervaren vaak negatieve effecten op hun dagelijks functioneren. Dat is één van de conclusies van onderzoek van het Trimbos-instituut naar het vóórkomen van symptomen van Borderline in de bevolking en de mate waarin deze symptomen gepaard gaan met functionele beperkingen. Ook werd gekeken in hoeverre hulp gezocht wordt in de geestelijke gezondheidszorg.

In het onderzoek werd gebruik gemaakt van gegevens van de tweede meting van de studie NEMESIS-2 (Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study-2), een grootschalig onderzoek uitgevoerd door het Trimbos-instituut naar de psychische gezondheid van de volwassen bevolking. Voor dit onderzoek is uitgegaan van een representatieve steekproef van 5303 personen die mondeling werden geïnterviewd.

Vóórkomen van Borderline symptomen
Symptomen van Borderline Persoonlijkheidsstoornis werden gemeten met vragen uit de IPDE (International Personality Disorder Examination), een valide instrument om het vóórkomen van Borderline in de bevolking vast te stellen. Van de respondenten rapporteerde 70 procent geen Borderline symptomen, 25 procent 1-2 symptomen, 4 procent 3-4 symptomen, en 1 procent had 5 of meer symptomen wat kan worden opgevat als een indicatie voor Borderline Persoonlijkheidsstoornis.

Als men niet met een partner samenwoonde, geen betaalde baan had, of een bijkomende stemmings-, angst- of middelen gerelateerde aandoening had, had men vaker meerdere Borderline symptomen.

Functionele beperkingen
Volwassenen met Borderline symptomen rapporteerden vaker sociale en emotionele beperkingen in hun dagelijks functioneren, en dat werd niet verklaard door bijkomende psychische aandoeningen die bij hen relatief vaak vóórkomen.

Zorggebruik
Volwassenen met Borderline symptomen maken vaker gebruik van algemene en geestelijke gezondheidszorgvoorzieningen vanwege hun psychische problemen, maar dat werd grotendeels verklaard door zorggebruik vanwege bijkomende psychische aandoeningen.

Conclusie
Borderline symptomen komen relatief vaak voor in de algemene bevolking en gaan gepaard met verschillende psychische aandoeningen. Aangezien Borderline symptomen negatieve effecten hebben op het dagelijks functioneren, verdient behandeling ervan meer klinische aandacht.

De resultaten van het onderzoek werden gepubliceerd in BMC Psychiatry.

Have M ten, Verheul R, Kaasenbrood A, Dorsselaer S van, Tuithof M, Kleinjan M, Graaf R de. Borderline Personality Disorder symptoms in the Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study-2 (NEMESIS-2): prevalence, comorbidity, disability and service use. BMC Psychiatry. DOI: 10.1186/s12888-016-0939-x

Meer informatie
Margreet ten Have mhave@trimbos.nl (v.w.b. opzet en resultaten onderzoek)

 

Bron: https://www.trimbos.nl/kennis/cijfers/psychische-gezondheid-ggz/
Margreet ten Have
Projectleider van de NEMESIS-studies | Senior wetenschappelijk medewerker Epidemiologie