Nieuws |

Bijna alle onderwijsterreinen zijn rookvrij

Bijna alle onderwijsterreinen zijn rookvrij

Vrijwel alle onderwijsinstellingen hebben eind 2020 een rookvrij terrein gerealiseerd. Van primair onderwijs tot en met het middelbaar beroepsonderwijs heeft tussen de 95% en 98% het terrein rookvrij gemaakt. Het hoger onderwijs heeft 93% rookvrije terreinen of campussen. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut, dat in opdracht van het Trimbos-instituut in het najaar van 2020 is uitgevoerd.

Uit het onderzoek blijkt ook dat met name het mbo en het hoger onderwijs afgestemd hebben met gemeenten over de handhaving van het rookbeleid rondom het onderwijsterrein. Een belangrijk onderwerp omdat de onderwijsinstellingen een handhavingsplicht op hun eigen terrein hebben, maar rokers het terrein afgaan en in de nabije omgeving van de locatie roken.

Handhaving

De handhaving van het rookvrije beleid wordt bij  de meeste onderwijsinstellingen door eigen personeel uitgevoerd. Onderwijsinstellingen lopen er wel tegenaan dat er leerlingen en studenten zijn die buiten het terrein gaan roken en daarmee uit het zicht verdwijnen. Dit creëert een grijs gebied voor scholen en wordt ervaren als een belemmering bij de handhaving.

Ambitie voor 2021

Onderwijsinstellingen die nog niet of gedeeltelijk een rookvrij terrein gerealiseerd hebben, willen de invoering zo snel als mogelijk te doen. De ambitie is dat per januari of per ingang van het nieuwe schooljaar in 2021 ook de laatste onderwijsinstellingen een rookvrij terrein hebben.

Meer informatie

Liesbeth Naaborgh
Wetenschappelijk medewerker Jeugd