Nieuws |

Bijdrage Trimbos aan nieuw handboek verslaving

Bijdrage Trimbos aan nieuw handboek verslaving

Wetenschapper Tibor Brunt van het Trimbos-instituut heeft enkele hoofdstukken bijgedragen aan het binnenkort te verschijnen boek ‘Neuropathology of Drug Addictions and Substance Misuse’. Deze publicatie is de meest uitgebreide en complete verzameling tot nu toe over de neuropathologische kenmerken van middelen en verslaving.

Het boek biedt inzicht in hoe verslaving vaak een gemeenschappelijk onderliggende causatieve oorzaak heeft en hoe alle middelen daar in passen. Het is gericht op verslavingsdeskundigen en behandelaars en biedt kennis over oorzaken, onderzoek en behandeling.

Bijdragen over GHB
De hoofdstukken van Brunt staan in het tweede deel en hebben betrekking op het middel GHB. Behandeld worden de populatiestudies die zijn gedaan naar het middel, de karakteristieken van de gebruikers, en de mechanismen en neuropathologie van GHB verslaving. Tevens schreef Brunt een hoofdstuk over de hersenschade die langdurig GHB gebruik en het in coma raken door GHB kan veroorzaken.

De publicatie bevat de volgende delen:

Deel 1: Foundations of Understanding, Tobacco, Alcohol, Cannabinoids and Opioids. Dit deel omvat relevante kennis over de meest algemene verslavende middelen, hun mechanismen van verslaving en bijbehorende negatieve gezondheidseffecten.

Deel 2: Stimulants, Club and Dissociative Drugs, Hallucinogens, Steroids, Inhalants and International Aspects. Dit deel richt zich op populaire club drugs, zoals stimulantia, hallucinogenen en dissociatieve middelen. Het biedt data over de moleculaire, cellulaire, farmacologische en neurobiologische aspecten van ieder middel.

Deel 3: General Processes and Mechanisms, Prescription Medications, Caffeine and Areca, Polydrug Misuse, Emerging Addictions and Non-Drug Addictions. Dit deel omvat alles over verslaving aan medicatie, cafeïne en combinatiegebruik van middelen. Tevens biedt het informatie over andere soorten van verslaving, zoals gameverslaving of seksverslaving.

Dit omvangrijke werk vult de leemte in de literatuur door alle feiten op een geordende wijze achter elkaar te zetten en telkens een opsomming te geven van ieder middel/verslaving van klinische tot populatiestudie, van cel naar organisme en van gen naar lichaam.

Neuropathology of Drug Addictions and Substance Misuse is een uitgave van Elsevier Academic Press.

Meer informatie over deel 1

Meer informatie over deel 2

Meer informatie over deel 3

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)