Nieuws |

Bert van der Hoek nieuwe voorzitter Raad van Bestuur Trimbos-instituut

Bert van der Hoek nieuwe voorzitter Raad van Bestuur Trimbos-instituut

De Raad van Toezicht heeft Bert van der Hoek benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur van het Trimbos-instituut. “Van der Hoek is iemand die bij uitstek geëquipeerd is de visie van het Trimbos-instituut verder te ontwikkelen,” aldus Hans de Goeij namens de Raad van Toezicht. Van der Hoek ziet ernaar uit samen met medewerkers de toonaangevende rol van het Trimbos-instituut verder uit te bouwen, en wil daarbij vooral het belang onderstrepen van meer aandacht voor preventie.

Drs. Bert van der Hoek (1958), tot 1 oktober directievoorzitter van De Friesland Zorgverzekeraar, is een ervaren bestuurder. Hij was onder meer 8 jaar directeur Zorg bij Menzis respectievelijk Geové zorgverzekeraars en 10 jaar CEO van Lentis GGZ en Ouderenzorg in Zuidlaren. Vanaf 2015 werkt hij bij De Friesland, sinds april 2016 als directievoorzitter.

Hans de Goeij, voorzitter van de Raad van Toezicht, heeft er vertrouwen in dat met Van der Hoek het Trimbos-instituut nog meer bij kan dragen aan de mentale fitheid van mensen op basis van vooral evidence based onderzoek. “Dat betekent naast bestaande programma’s het ontwikkelen van nieuwe relevante toepassingen en markten die impact hebben op de geestelijke volksgezondheid van morgen en later. Bert van der Hoek is bij uitstek geëquipeerd om die visie verder te ontwikkelen en handen en voeten te geven met de medewerkers van het Trimbos en andere organisaties. Ook zien wij hem dat in de praktijk brengen via de inzet van professionals in de zorg en het sociaal domein en door burgers zelf ”.

Bert van der Hoek vindt het een eer om na een langere carrière in de zorg en zorgverzekeringen voorzitter te worden van het  Trimbos-instituut. “Ik heb het gevoel dat ik als psycholoog weer terug ga naar de inhoud. En dat vind ik geweldig. In de afgelopen jaren heb ik het enorme belang ervaren van geestelijke gezondheid als basis van een gelukkig leven. Door meer nadruk te leggen op preventie denk ik dat we meer klachten en ziektelast kunnen voorkomen. Toch besteden we elk jaar weer meer geld aan curatie en relatief weinig aan preventie. Ik heb goede hoop dat met dit kabinet preventie meer aandacht krijgt. Het was ook de kern van de strategie bij De Friesland. Daar heb ik gemerkt dat gemeenten en werkgevers ook steeds meer het belang van preventie zien. Dat biedt veel perspectief voor het Trimbos-instituut. Ik zie er naar uit samen met medewerkers de toonaangevende rol van het Trimbos-instituut verder uit te bouwen”.

Vacatures Raad van Bestuur
De vacatures in de Raad van Bestuur ontstonden na het vertrek van prof. Engels als voorzitter van het bestuur, wegens het aanvaarden van de functie van Rector Magnificus van de Erasmus Universiteit van Rotterdam, en het aftreden van mr. Allaer als lid Raad van Bestuur. Sinds mei 2018 is drs. Roelof Jonkers waarnemend bestuurder. Hij zal in oktober zijn werkzaamheden overdragen aan de nieuwe Raad van Bestuur. De Raad verwacht deze zomer ook een nieuw lid van de Raad van Bestuur te kunnen benoemen.