Nieuws |

Aandacht voor alcohol- en drugsgebruik onder studenten

Aandacht voor alcohol- en drugsgebruik onder studenten

Het Trimbos-instituut is bezig kennis te verzamelen over best practices in plannen van aanpak om riskant alcohol- en drugsgebruik onder studenten tegen te gaan. Wij doen dat door middel van interviews met betrokken partijen. Deze kennis wordt samengevat in een aantal infosheets. In november worden de infosheets op een inspiratiebijeenkomst gepresenteerd.

Met de studententijd breekt voor veel jongeren een tijd aan van leren en experimenteren. Een nieuwe studie in een nieuwe stad, waar nieuwe vriendschappen worden gesmeed en nieuwe gewoontes worden ontwikkeld. Voor veel jongeren in het hoger onderwijs (HBO en WO) is de studententijd een periode waarin regelmatig (veel) alcohol wordt gedronken. Ook komt in deze fase drugsgebruik vaak voor het eerst ter sprake.

Onbedoelde gevolgen

HBO’s en universiteiten, studentengezelligheidsverenigingen, studieverenigingen en introductiecommissies worden zich bewuster van de onbedoelde gevolgen die alcohol- en drugsgebruik kunnen hebben. Uiteraard zijn er mogelijke lichamelijke en psychische gevolgen voor studenten. Daarnaast zijn studieuitval, studievertraging en imagoschade reële risico’s waar onderwijsinstellingen en studentenorganisaties mee te maken krijgen. Het RIVM schat de maatschappelijke kosten van studievertraging door alcoholgebruik op 69 miljoen euro per jaar.

Er bestaan mooie voorbeelden waar alle betrokken partijen samen tot een plan van aanpak zijn gekomen om riskant alcohol- en drugsgebruik onder studenten tegen te gaan. Het Trimbos-instituut verzamelt deze kennis door diepte-interviews te houden met HBO’s en universiteiten, (verslavings)zorginstellingen, studentengezelligheidsverenigingen, studieverenigingen en introductiecommissies in heel Nederland. Deze kennis over best practices, samen met informatie over mogelijke interventies, praktische handvaten, tips en een sociale kaart, wordt gepubliceerd in vier infosheets. De infosheets zijn bedoeld ter ondersteuning en inspiratie van beleid gericht op alcohol- en drugsgebruik door studenten.

Inspiratiebijeenkomst

Op 15 november 2017 wordt een inspiratiebijeenkomst georganiseerd waarop de infosheets gepresenteerd worden. Het programma van deze dag is nog in de maak en wordt tijdig bekendgemaakt. In december 2016 organiseerde het Trimbos-instituut een eerste inspiratiebijeenkomst. Daar deden 70 vertegenwoordigers van alle betrokken partijen aan mee.

Meer informatie

Martha de Jonge

Stuur een bericht aan contactpersoon Martha de Jonge
of bel +31 (0)30 – 2959(329)