Nieuws |

45th Annual Alcohol Epidemiology Symposium van start

45th Annual Alcohol Epidemiology Symposium van start

Van maandag 3 juni tot en met vrijdag 7 juni vindt het 45th Annual Alcohol Epidemiology Symposium of the Kettil Bruun Society (KBS) plaats in Utrecht. Het KBS symposium is een jaarlijks internationaal symposium met als doel wetenschappelijk onderzoek op het gebied van alcohol(preventie) te bevorderen door kennis te delen en internationale alcohol wetenschappers met elkaar te verbinden.

Het Expertisecentrum Alcohol van het Trimbos-instituut organiseert de 45e editie van het KBS symposium.

Jellinek Memorial Award 2019

Maandag 3 juni is op het symposium de Jellinek Memorial Award 2019 uitgereikt aan Gerhard Gmel en Thomas Greenfield. De award is een erkenning voor personen die een uitmuntende bijdrage leveren aan de vooruitgang van de kennis over alcohol en alcoholisme. De Jellinek Memorial Award is de belangrijkste wereldwijde prijs op het gebied van alcohol onderzoek.

Kettil Bruun Society

De Kettil Bruun Society, opgericht in 1986, is een vooraanstaand wetenschappelijk collectief van internationale alcohol wetenschappers. De society kenmerkt zich door het verrichten van epidemiologisch alcoholonderzoek met als doel de sociale aspecten van alcoholgebruik in kaart te brengen en inzichten te verschaffen aan het gebruik van alcohol in de samenleving, waaronder de negatieve gevolgen voor het individu zelf en voor anderen in de maatschappij. Daarnaast verrichtten zij vergelijkend onderzoek in de geest van internationale samenwerking om kennis over alcoholgebruik en –preventie wereldwijd te delen.

Volg #KBS2019 op Twitter

Het symposium is te volgen via #KBS2019

Carmen Voogt
Wetenschappelijk medewerker Alcohol