Gastcolumns |

Toekomstbestendige zorg en ondersteuning bij stoppen-met-roken

Deze column is in 2020 geschreven voor de Nieuwsbrief van het Nationaal Expertisecentrum Tabaksontmoediging.

Het preventieakkoord spreekt de ambitie uit om het aantal rokers in de volwassen bevolking terug te brengen tot 5% in 2040. Een reeks maatregelen zal in 2020 worden ingezet om tabaksproducten en roken minder aantrekkelijk te maken. Zo worden rookwaren bij supermarkten uit het zicht gehaald en verpakt in neutrale verpakkingen, gaat de accijns op een pakje sigaretten omhoog en worden schoolterreinen, kinderboerderijen, speeltuinen en sportverenigingen stapsgewijs rookvrij.

Het jaar 2020 staat ook in het teken van investeren en innoveren. Onze extra aandacht gaat naar het verder toerusten van het brede veld van stoppen-met-rokenzorg. De zorg-infrastructuur (nulde-, eerste- en tweede lijn) zal zo ingericht worden dat er voor alle rokers een passend en toegankelijk zorgaanbod is.

De eerste stap is gezet. Per 1 januari 2020 zijn eerstelijns-stoppen-met-rokenprogramma’s vrijgesteld van het eigen risico. Op 30 december heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een TV-campagne gestart onder het motto ‘Stoppen met roken werkt aanstekelijk’. Rokers worden aangemoedigd een stoppoging onder gedragsmatige begeleiding te doen en doorverwezen naar de website www.ikstopnu.nl.

De deskundigheidsbevordering van zorgprofessionals wordt verder gestimuleerd. Zo wordt een e-learning ‘Stoppen met roken’ voor de huisartsenzorg ontwikkeld. Het Universitair Medisch Centrum Groningen gaat samen met het Martiniziekenhuis en Verslavingszorg NL de implementatie van een interventie (het korte stoppen met roken advies – ook wel Very Brief Advice genoemd) onderzoeken in de drie instellingen en deze kennis beschikbaar stellen voor alle instellingen in de zorg.

Om deze infrastructuur te versterken gaan we in 10 regio’s integrale zorgpaden ontwikkelen. Deze paden geven inzicht hoe de zorg rondom de roker is ingericht en hoe de onderlinge afstemming van de diverse betrokken hulpverleners is geregeld. Het einddoel is om in korte tijd de kwaliteit van de stoppen-met-rokenzorg te verbeteren en kennis op te bouwen en te verspreiden.    

We zijn goed onderweg maar we zijn lang nog niet klaar. We vertrouwen op de goede samenwerking met onze partners. Samen bouwen we aan een toekomstbestendige zorg en ondersteuning bij stoppen-met-roken. 

Hicham Hamiddane, Programmamanager bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport