Extern nieuws |

WHO onderzoek naar alcoholvrije en alcoholarme dranken

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft een factsheet uitgebracht over de groeiende markt van alcoholvrije en alcoholarme dranken.

De effecten van het gebruik van alcoholvrije en alcoholarme dranken op het alcoholgebruik wereldwijd en op de volksgezondheid is volgens de WHO nog onduidelijk. Beleid en regelgeving over de beschikbaarheid, aanvaardbaarheid en betaalbaarheid van alcoholvrije en alcoholarme dranken ontbreekt. Zo is het onduidelijk of alcoholvrije en alcoholarme dranken het alcoholgebruik en gerelateerde schade kunnen verminderen en of het drinken van deze producten nadelige gevolgen hebben voor risicogroepen, zoals jongeren, zwangere vrouwen, geheelonthouders en mensen die willen stoppen met drinken.

Verder bestaat er bezorgdheid over de gevolgen van het plaatsen van alcoholvrije en alcoholarme dranken dicht bij de winkelschappen met alcoholhoudende dranken, vooral als het gaat om hetzelfde merk, en over de mogelijkheid dat alcoholvrije en alcoholarme dranken kunnen leiden tot nieuwe drinkmomenten. Het is volgens de WHO nodig dat het gebruik en de effecten van alcoholvrije en alcoholarme dranken op het totale alcoholverbruik en de volksgezondheid wordt gemonitord. Ook het alcoholvolumegehalte van alcoholvrije en alcoholarme dranken moet worden gedefinieerd, geharmoniseerd en duidelijk op etiketten worden vermeld. Verder dient de marketing van alcoholvrije en alcoholarme dranken te worden gereguleerd om kinderen, zwangere vrouwen en mensen die willen stoppen met drinken te beschermen. Tot slot kan het invoeren van prijsmaatregelen de beschikbaarheid van dranken met hoge alcoholpercentages verminderen en de beschikbaarheid van dranken met lagere alcoholpercentages verhogen.

World Health Organization

Meer lezen over dit onderwerp: