Extern nieuws |

WHO: “Geen enkel niveau van alcoholgebruik is veilig voor de gezondheid”

Afgelopen jaren zijn de risico’s en gevolgen van alcoholgebruik systematisch geëvalueerd en gerapporteerd. De World Health Organization (WHO) heeft nu een statement gepubliceerd in The Lancet Public Health: “er is geen “veilige” hoeveelheid alcohol om te drinken voor de gezondheid”.

Alcoholgebruik wordt (causaal) in verband gebracht met een verhoogd risico op ongeveer 200 aandoeningen en ziekten, waaronder alcoholafhankelijkheid, levercirrose en verschillende andere niet-overdraagbare ziekten en geestelijke gezondheidsproblemen.

Alcohol is een giftige, psychoactieve en verslavende stof, die tientallen jaren geleden door het International Agency for Research on Cancer is geclassificeerd als een kankerverwekkende stof van groep 1 – dit is de groep met het hoogste risico, waartoe ook asbest, straling en tabak behoren. Alcohol veroorzaakt minstens zeven soorten kanker: in de mond, de keelholte, het strottenhoofd, de slokdarm, de dikke darm/endeldarm, de lever en de borst. Elke alcoholhoudende drank, ongeacht de prijs en kwaliteit ervan, vormt een risico op het ontwikkelen van kanker.

Uit de meest recente beschikbare gegevens blijkt  dat de helft van alle alcoholgerelateerde kankers in de Europese regio van de WHO wordt veroorzaakt door “licht” en “matig” alcoholgebruik (i.e. minder dan 15 standaardglazen wijn per week, minder dan 14 standaardglazen bier per week of minder dan 12,9 standaardglazen gedistilleerde drank per week). Deze drinkpatronen zijn verantwoordelijk voor het merendeel van de aan alcohol toe te schrijven borstkankers bij vrouwen. In de EU is kanker de belangrijkste doodsoorzaak.

Het risico op kanker neemt substantieel toe naarmate er meer alcohol wordt gedronken. Om een “veilig” niveau van alcoholgebruik vast te stellen, zou geldig wetenschappelijk bewijs moeten aantonen dat er bij en onder een bepaald niveau geen risico is op ziekte of letsel in verband met alcoholgebruik.

De nieuwe WHO-verklaring verduidelijkt: er is geen “veilige” hoeveelheid alcohol om te drinken voor de gezondheid, waaronder kanker. De WHO stelt dat alcoholconsumenten objectief moeten worden geïnformeerd over de risico’s van kanker en andere gezondheidsaandoeningen die verband houden met alcoholgebruik.

The Lancet Public Health

Meer lezen over dit onderwerp: