Extern nieuws |

WHO en IARC roepen op tot meer aandacht voor link tussen alcoholgebruik en kanker

De directeuren van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) roepen in een gezamenlijke verklaring op tot meer aandacht voor de link tussen alcoholgebruik en kanker. Sinds 1988 is alcoholhoudende drank geïdentificeerd als kankerverwekkende stof van Groep 1, ofwel een stof die bij mensen kanker kan veroorzaken of de ontwikkeling ervan kan bevorderen. Alcoholgebruik vergroot de kans 7 soorten kanker: kanker in de mond, keelholte, het strottenhoofd, de slokdarm, de dikke darm/endeldarm, de lever en de borst (bij vrouwen).

Wereldwijd werden in 2020 naar schatting meer dan 740.000 gevallen van kanker veroorzaakt door alcoholgebruik. Het gaat dan om 4,1% van alle nieuwe kankergevallen. Bijna een kwart van alle gevallen van kanker veroorzaakt door het drinken van alcohol wereldwijd vond plaats in Europa.

Er bestaat een dosis-responsrelatie tussen alcoholgebruik en de incidentie van kanker: hoe meer alcohol er wordt gedronken, hoe hoger het risico op kanker. Er is ook duidelijk bewijs voor een verhoogd risico op kanker bij licht of matig alcoholgebruik. Er kan dus geen veilige hoeveelheid alcoholgebruik voor kanker worden vastgesteld.

De aan alcoholgerelateerde kankerdiagnoses kunnen worden voorkomen door het alcoholgebruik op zowel individueel als op populatieniveau te verminderen. De WHO en IARC concluderen dat het van cruciaal belang is om het bewustzijn over  het verband tussen alcoholgebruik en kanker te vergroten door: 1) waarschuwingen over het verband tussen alcoholgebruik en kanker op alcoholetiketten te plaatsen zoals ook wordt gedaan op etiketten van tabaksproducten en is voorgesteld in her Europese Kanker Bestrijdingskamp; 2) beleid te implementeren dat professionals in de gezondheidszorg in staat stelt alcoholgebruik aan te pakken, risico’s te identificeren en gedragsverandering te begeleiden.

World Health Organization

Meer lezen over dit onderwerp: