Extern nieuws |

VWS en gemeenten versnellen aanpak preventie met GALA

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gaat extra energie steken in preventie. VWS geeft structurele subsidie aan gemeenten voor preventieprogramma’s ter waarde van een half miljard euro per jaar. Het ministerie pakt ook meer regie. VWS heeft strakke deadlines afgesproken om preventieprogramma’s te ontwikkelen.

Dat staat in het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) dat VWS, GGD GHOR, Zorgverzekeraars Nederland en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben ondertekend.

VWS ziet dat veel gemeenten te weinig doen aan preventie van onder andere alcoholgebruik, roken en overgewicht. GALA moet het fundament zijn van een stevige lokale aanpak. Eind volgend jaar moeten alle gemeenten een breed preventieprogramma hebben. Zo niet, dan moet de gemeente verantwoording afleggen bij de staatssecretaris van VWS, Maarten van Ooijen, de minister van VWS, Ernst Kuipers en de minister van Langdurige Zorg en Sport, Conny Helder.

Met GALA bundelt VWS alle preventienota’s en -programma’s: “Er is meer samenhang en helderheid nodig over taken, verantwoordelijkheden en langetermijndoelen. Te vaak is er nu sprake van versnipperde en tijdelijke initiatieven en financiering”, beschrijft GALA. GGD GHOR krijgt de taak om goede preventie-initiatieven met andere gemeenten te delen. Alle afspraken en financiering worden gebundeld in een nieuwe regeling: SPUK (‘specifieke uitkering’).

De doelen uit het Nationaal Preventieakkoord blijven ongewijzigd.

Skipr

Meer lezen over dit onderwerp: