Extern nieuws |

Trendonderzoek IKNL: aantal kankerpatiënten in Nederland stijgt de komende tien jaar explosief

Onderzoekers van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) hebben een trendonderzoek uitgevoerd naar het aantal patiënten met kanker in Nederland.

Uit dit onderzoek blijkt dat het aantal patiënten met kanker in Nederland de komende 10 jaar sterk toeneemt. Waar nu nog ongeveer 800.000 mensen kanker hebben of hebben gehad, zijn dat er in 2032 naar verwachting 1,4 miljoen. Ouderen hebben een grotere en toenemende kans om kanker te krijgen. Er is sprake van wat wordt genoemd een dubbele vergrijzing: er zijn relatief veel ouderen en ouderen leven langer.

Ook je leefstijl heeft invloed op het risico dat je loopt op kanker; als je veel alcohol hebt gedronken in je leven kun je dit nauwelijks terugdraaien. Volgens de hoofdonderzoeker van IKNL moeten de overheid, maatschappelijke organisaties en werkgevers nu doorpakken met preventieve maatregelen zoals het verhogen van de accijns op alcohol. Een gezonde levensstijl van jongs af aan blijft de beste methode om de kans op kanker te verkleinen.

NOS

Meer lezen over dit onderwerp: