Extern nieuws |

Scoping review en narratieve synthese: alcoholgebruik door vrouwen in de vroege ouderschapsperiode en invloeden van sociaal-demografische en huiselijke omstandigheden

Onderzoekers uit het Verenigd Koninkrijk hebben een scoping review en narratieve synthese uitgevoerd naar: 1) hoe alcoholgebruik is geassocieerd met sociaal-demografische en huiselijke omstandigheden bij vrouwen in de vroege ouderschapsperiode; 2) welke theoretische benaderingen er zijn om het alcoholgebruik te verklaren en 3) welke redenen er zijn voor alcoholgebruik bij moeders. In totaal zijn 20 studies (9 cohort studies, 5 cross-sectionele studies en 6 kwalitatieve studies) geïncludeerd (zoekperiode tot 1 januari 2022).

Uit dit onderzoek blijkt dat het alcoholgebruik van moeders is geassocieerd met een hogere leeftijd, wit zijn, werkzaam zijn, geen relatie hebben, een hoger opleidingsniveau en een hoger inkomen. Er zijn drie theoretische benaderingen om dit verschil in alcoholgebruik te verklaren: 1) sociale rol: taken en normen die bij het moederschap horen verminderen het aantal drinkmomenten; 2) rolverlies: een minder gestructureerd dagelijks leven kan de kans op alcoholgebruik vergroten en 3) sociale praktijktheorieën.
De onderzoekers concluderen dat alcoholinterventies en -beleid rekening moeten houden met demografische en culturele veranderingen van het moederschap, zoals uitgesteld moederschap en veranderingen in gezinsstructuren. Het alcoholgebruik van moeders moet zorgvuldig worden gecontextualiseerd in relatie tot sociaal-economische omstandigheden en genderongelijkheid in onbetaalde arbeid.

Vicario, S., Buykx, P., Peacock, M., Hardie, I., De Freitas, L., Bissell, P., & Meier, P. (2023). Women’s alcohol consumption in the early parenting period and influences of socio-demographic and domestic circumstances: A scoping review and narrative synthesis. Drug and alcohol review.

Meer lezen over dit onderwerp: