Extern nieuws |

Safe Passage Study: relatie tussen blootstelling aan alcohol vóór en tijdens de zwangerschap en foetale groei

Onderzoekers uit Nederland hebben een prospectief cohortonderzoek uitgevoerd naar de relatie tussen blootstelling aan alcohol vóór en tijdens de zwangerschap en foetale groei bij zwangere vrouwen uit Zuid-Afrika (N=1.698).

Uit onderzoek blijkt dat blootstelling aan alcohol tijdens de zwangerschap samenhangt met verminderde foetale groei, specifiek een kleinere femurlengte en buikomtrek. Blootstelling aan alcohol vóór de zwangerschap en tijdens het tweede trimester van de zwangerschap hangt samen met een kleinere buikomtrek en een kleiner geschat foetaal gewicht. Er is geen bijkomende relatie tussen binge drinken (i.e. het drinken van ≥ 4 glazen per gelegenheid) en foetale groei gevonden.

De onderzoekers concluderen dat de periode vóór de zwangerschap en tijdens het tweede trimester de meest gevoelige perioden zijn wat betreft de negatieve gevolgen van het drinken van alcohol. De potentiële negatieve gevolgen van het drinken van alcohol vóór en tijdens de zwangerschap zijn al voor de geboorte waarneembaar. Daarom adviseren de onderzoekers zorgverleners om alcoholgebruik tijdens de zwangerschap actief aan te pakken en te ontmoedigen.

Pielage, M., El Marroun, H., Odendaal, H. J., Willemsen, S. P., Hillegers, M. H., Steegers, E. A., & Rousian, M. (2023). Alcohol exposure before and during pregnancy is associated with reduced fetal growth: the Safe Passage Study. BMC medicine21(1), 1-13.

Meer lezen over dit onderwerp: