Extern nieuws |

Review: toename van kanker bij mensen jonger dan 50 jaar

Onderzoekers uit Amerika en Korea hebben een review uitgevoerd naar de risicofactoren van de incidentie van vroege vormen van veertien soorten kanker (i.e. borst-, darm-, baarmoeder-, nier-, lever-, slokdarm-, galweg-, galblaas- hoofd-hals-, beenmerg-, alvleesklier-, prostaat- maag- en schilklierkanker) bij volwassenen jonger dan 50 jaar.

Uit het onderzoek blijk dat er vanaf 1990 een wereldwijde toename van de incidentie van deze kankersoorten zichtbaar is bij volwassenen jonger dan 50 jaar. De verandering in het voorkomen van alcoholgebruik, roken, slaapgebrek, obesitas, gebrek aan lichaamsbeweging en de consumptie van sterk verwerkte voedingsmiddelen werden als risicofactoren geïdentificeerd. Ook stelden de onderzoekers vast dat kinderen veel minder slapen dan decennia geleden, terwijl de slaapduur van volwassenen niet veranderd is.

De onderzoekers concluderen dat longitudinale studies nodig zijn om generaties kinderen gedurende meerdere decennia te observeren om vast te stellen wat een persoon met kanker decennia geleden of als kind heeft gedaan. Daarnaast concluderen zij het belang van leefstijlpreventie dat al vroeg in het leven moet starten en het vergroten van de bewustwording van de vroege kankerepidemie om zo het risico op vroege en late kanker te verminderen.

Bron: https://www.nature.com/articles/s41571-022-00672-8