Extern nieuws |

Review: kleine hoeveelheden alcohol kunnen schadelijk zijn voor de bloeddruk

Onderzoekers uit Canada, Australië, de Verenigde Staten en Zweden hebben een review uitgevoerd naar de relatie tussen alcoholgebruik en hart- en vaatziekten, specifiek (hoge) bloeddruk bij volwassenen.

Uit klinische en experimentele studies blijkt dat alcoholgebruik, vooral overmatig en zwaar drinken, het risico vergroot op hoge bloeddruk, vooral in de uren en dagen na gebruik. Uit epidemiologische studies blijkt dat alcoholgebruik, met name bingedrinken, mechanismen verergert die leiden tot een hoge bloeddruk, zoals de inelasticiteit en dikte van de slagaders. Er wordt geen bewijs gevonden dat licht tot matig alcoholgebruik gunstige effecten hebben op (hoge) bloeddruk.

De onderzoekers concluderen dat er een toenemende wetenschappelijke scepsis is dat licht tot matig alcoholgebruik een beschermende werking heeft tegen hart- en vaatziekten, mede doordat recente studies met sterke onderzoeksmethoden (e.g. Mendeliaanse randomisatie) alleen negatieve verbanden vinden tussen alcoholgebruik en het risico van ischemische hartziekten. Ook bevelen zij overheden aan om de beschikbaarheid, betaalbaarheid en acceptatie van alcohol te verminderen. Verder pleiten zij voor gezondheidswaarschuwingen op etiketten van alcoholhoudende dranken. Bovendien raden zij aan om het risico op een hoge bloeddruk door alcoholgebruik op te nemen in klinische richtlijnen en bij interventies in de eerstelijnszorg.

Alcohol and society

Meer lezen over dit onderwerp: