Extern nieuws |

Rapport WHO: bijna 7.500 sterfgevallen per dag in Europa door 4 industrieën: alcohol, tabak, ultra bewerkt voedsel en fossiele brandstoffen

Uit onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) naar de invloed van commerciële determinanten op niet-overdraagbare ziekten blijkt dat bijna 7.500 sterfgevallen per dag in de Europese regio van de WHO toe te schrijven zijn als gevolg van de producten en activiteiten van 4 grote industrieën: alcohol, tabak, ultra bewerkt voedsel en fossiele brandstoffen. Deze commerciële producten en activiteiten dragen bij aan 25% van alle sterfgevallen in de Europese regio. Het rapport beschrijft onder meer: 1) hoe commerciële belangen niet-overdraagbare ziekten verergeren; 2) welke strategieën commerciële actoren gebruiken om (inter)nationaal beleid – gericht op het voorkomen en verminderen van niet-overdraagbare ziekten – negatief te beïnvloeden en 3) casestudies uit de Europese regio om belangrijke strategieën en uitkomsten van de invloed van de industrieën op gezondheidsbeleid te illustreren.

De WHO pleit voor het ondernemen van actie om de commerciële determinanten van niet-overdraagbare ziekten aan te pakken. Daarnaast spoort de WHO actoren in de volksgezondheid aan om competenties te ontwikkelen op het gebied van economische en juridische kaders, transparantie af te dwingen en belangenconflicten effectief te beheren. Bovendien benadrukt de WHO de noodzaak van robuuste financiële hervormingen en strikte regulering om de macht van de industrieën te verminderen en de volksgezondheid te beschermen. Dit allen om de wereldwijde doelstellingen op het gebied van niet-overdraagbare ziekten en duurzame ontwikkeling in 2030 versneld te bereiken.

World Health Organization. Regional Office for Europe. (‎2024)‎. Commercial Determinants of Noncommunicable Diseases in the WHO European Region. World Health Organization. Regional Office for Europe. 

Meer lezen over dit onderwerp: