Extern nieuws |

Rapport VeiligheidNL: stijging in aantal SEH-bezoeken na ongevallen met alcohol in 2022

Op basis van de cijfers van het Letsel Informatie Systeem (LIS) heeft VeiligheidNL het aantal spoedeisende hulp (SEH) behandelingen door alcoholgerelateerde ongevallen over 2022 in kaart gebracht.
In 2022 zijn naar schatting 23.900 personen op de SEH-afdeling behandeld naar aanleiding van een ongeval waarbij, voor zover bekend, alcohol betrokken was. Dit aantal betreft een ondergrens, omdat alcoholgebruik op de SEH niet altijd wordt geregistreerd.

Momenteel wordt onderzoek verricht om een beter beeld te krijgen van de mogelijke onderrapportage. Bijna een kwart van de 23.900  personen  is jonger dan 25 jaar. Bij 14.800 personen  betrof het ernstig letsel. In de periode 2013-2022 steeg het aantal SEH-bezoeken wegens ernstig letsel na alcoholgerelateerde ongevallen met 89 procent, ondanks de daling tijdens de coronajaren 2020 en 2021. Het aantal alcoholgerelateerde letsels door geweldpleging en verkeersongevallen zijn toegenomen. Zo steeg het aantal alcoholgerelateerde verkeersongevallen op de SEH van 5.900 in 2021 naar 9.600 in 2022. Ongevallen waarbij alcohol was betrokken, leiden vaker tot (ernstig) hoofdletsel (55%) en ziekenhuisopnames dan ongevallen zonder alcohol.

Ook gaat het bij alcoholgerelateerde ongevallen  vaker om letsels door een verkeersongeval (40%) of door geweld (8%). De medische – en verzuimkosten die met deze ongevallen gepaard gaan, zijn aanzienlijk gestegen: van €120 miljoen in 2021 naar €200 miljoen in 2022.

In 2022 zijn 7.900 personen voor een alcoholvergiftiging behandeld op de SEH (5.100) en/of een huisartsenpost (2.800), waarvan 21 procent jonger dan 18 jaar. De helft was jonger dan 25 jaar. De afgelopen 10 jaar is het aantal alcoholvergiftigingen dat op de SEH-afdeling werd behandeld gedaald, mede door de lagere aantallen tijdens de coronajaren 2020 en 2021. In 2022 was er wel sprake van een stijging ten opzichte van de coronajaren. De medische- en verzuimkosten als gevolg van deze alcoholvergiftigingen  bedragen €24 miljoen. Al met al blijft het aantal SEH-behandelingen door alcoholgerelateerde ongevallen  verontrustend, zeker gezien de forse stijging. Zorgelijk is ook het aandeel jongeren onder de 18 jaar op het aantal SEH-bezoeken vanwege  alcoholvergiftigingen; een vijfde, in totaal 1.100 jongeren, naast nog enkele honderden bij de huisartsenpost.

Rapport VeiligheidNL en Aanbiedingsbrief aan Tweede Kamer

Meer lezen over dit onderwerp: