Extern nieuws |

Nieuwe cijfers alcohol 2022

Sinds 2014 komen de gegevens over gebruik van tabak, alcohol en drugs onder volwassenen uit de Gezondheidsenquête binnen de Leefstijlmonitor die wordt uitgevoerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Er zijn nieuwe cijfers bekend uit de Gezondheidsenquête 2022.

Uit dit onderzoek blijkt dat bijna 8 van de 10 Nederlanders van 18 jaar en ouder (77,5%) weleens alcohol drinkt. 43,5% van de volwassen bevolking houdt zich aan het advies van de Gezondheidsraad en drinkt geen of weinig alcohol. Dit percentage nam tussen 2014 en 2020 toe en is sindsdien gestabiliseerd. Ruim 1 op de 15 (6,5%) volwassen Nederlanders drinkt overmatig en 8,3% is een zware drinker.

Gezondheidsenquête alcoholgebruik onder volwassenen

Meer lezen over dit onderwerp: