Extern nieuws |

Monitor Alcoholmarketing 2023

Panteia heeft in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de eerste Monitor Alcoholmarkering 2023 uitgevoerd en daarbij geïnventariseerd: 1) in welke mate jongeren (<18 jaar) worden blootgesteld aan alcoholreclame via de media (tv, websites, influencers) en de fysieke omgeving (supermarkten, recreatievoorzieningen, bioscopen, sportevenementen, sportverenigingen en onderwijsinstellingen); 2) in welke mate alcoholreclame op jongeren is gericht en 3) in hoeverre alcoholreclames lijken te voldoen aan de criteria uit de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken (RVA), de Reclamecode voor Alcoholvrij en Alcoholarm Bier (RvAAB) en de Mediawet.

Uit dit onderzoek blijkt dat de hoeveelheid reclame voor alcoholhoudende en alcoholvrije dranken die specifiek op jongeren lijkt gericht, redelijk beperkt is. Daarnaast wordt aangegeven dat de kans groot is dat jongeren toch aan bepaalde vormen van reclame worden blootgesteld, aangezien veel reclames op een breed publiek gericht zijn en daardoor ook jongeren bereiken. Bovendien worden de volgende aandachtspunten voor alcoholreclame in relatie tot jongeren gesignaleerd:
  • Alcoholreclame kan jongeren beïnvloeden via verschillende kanalen zoals out-of-home reclame, uithangborden bij horecavoorzieningen, online alcoholreclame en sponsoring van tv-programma’s door alcoholmerken tussen 6:00 en 21:00 uur;
  • De regels voor alcoholreclame in de RVA – bijvoorbeeld dat er geen alcoholreclame mag worden gemaakt wanneer het publiek voor meer dan 25% uit minderjarigen bestaat (25%-norm) – zijn soms moeilijk te handhaven en kunnen het aantal jongeren dat door alcoholreclame word bereikt aanzienlijk vergroten;
  • De RVA lijkt niet goed te zijn afgestemd op vloggers jonger dan 25 jaar, wat ruimte laat voor onduidelijkheid over gesponsorde content;
  • Sommige influencers houden zich niet aan de regels voor alcoholreclame in de RVA, wat negatieve beïnvloeding van jongeren over alcoholgebruik kan veroorzaken.

De onderzoekers concluderen dat niet alle alcoholreclame gemonitord kan worden en dat de monitor op een aantal punten verbeterd kan worden. De suggestie wordt gedaan om de volgende vormen van alcoholreclame in de toekomstige monitor mee te nemen: out-of-home reclame in de openbare ruimte, sponsoring van alcoholproducenten en -verstrekkers in de topsport en een uitbreiding van de inventarisatie rondom bioscoopreclame.

Meer lezen over dit onderwerp:
Alcoholreclame en alcohol in de media – Expertisecentrum Alcohol (trimbos.nl)

Bron:
Faun, F., Hasselman-Pals, N., & Van Breugel, R. (2024). Monitor Alcoholmarketing. Editie 2023. Panteia: Zoetermeer.