Extern nieuws |

Microsimulatiestudie: chronische leverziekte voorkomen bij de algemene bevolking in Frankrijk, Nederland en Roemenië met beleidsmaatregelen om alcoholgebruik en obesitas aan te pakken

Onderzoekers uit veel verschillende landen hebben een microsimulatiestudie uitgevoerd naar het voorkomen van chronische leverziekte met beleidsmaatregelen om alcoholgebruik en obesitas aan te pakken bij de algemene populatie in Frankrijk, Nederland en Roemenië. Dit onderzoek is onderdeel van het HEPAHEALTH II project. Er is gebruik gemaakt van een gevalideerd microsimulatiemodel om zeven verschillende beleidsscenario’s in 2022-2023 te beoordelen: een minimum eenheidsprijs (Minimum Unit Pricing, MUP) van alcohol van €0,70 of €1, een alcoholaccijns gekoppeld aan het alcoholgehalte, een belasting op suikerhoudende dranken, beperkingen op de marketing van voedingsmiddelen, plus twee verschillende combinaties van deze beleidsmaatregelen vergeleken met het huidige beleid (het 'niets doen' scenario).

Uit dit onderzoek blijkt dat alle beleidsmaatregelen de ziektelast van chronische leverziekte en leverkanker verminderden. Het grootste effect werd gevonden voor een MUP van €1 wat tegen 2030 zorgt voor een afname van de cumulatieve incidentie van chronische leverziekte met 7,1 tot 7,3 procent en van leverkanker met 4,7 tot 4,8 procent bij de algemene populatie in Frankrijk, Nederland en Roemenië in vergelijking met niets doen. De invoering van een pakket met een MUP van €0,70, een alcoholaccijns gekoppeld aan het alcoholgehalte en een belasting op suikerhoudende dranken zorgt voor een afname van de cumulatieve incidentie van chronische leverziekte met 4,3 tot 4,7 procent en van leverkanker met 3,5 tot 4,0 procent. De totale voorspelde afname in gezondheidszorgkosten in 2030 was het grootst bij een MUP van €1 scenario, wat zorgt voor een afname in gezondheidskosten door leverkanker van €8,18 miljoen in Nederland en €612,49 miljoen in Frankrijk.

De onderzoekers concluderen dat beleidsmaatregelen die primaire risicofactoren voor chronische leverziekte en leverkanker aanpakken, zoals de invoering van een MUP van €1 en/of een MUP van €0,70 plus een belasting op suikerhoudende dranken, het aantal Europeanen met chronische leverziekte of leverkanker aanzienlijk kunnen verminderen. De onderzoekers geven aan dat het belangrijk is om verschillende oorzaken van alcoholgebruik en obesitas tegelijkertijd aan te pakken via een geharmoniseerd fiscaal beleidskader, als aanvulling op de inspanningen die worden gedaan binnen de gezondheidszorg.

Retat, L., Webber, L., Jepsen, P., Martin, A., Cortez-Pinto, H., Lazarus, J. V., … & Buti, M. (2024). Preventing liver disease with policy measures to tackle alcohol consumption and obesity: The HEPAHEALTH II study. Journal of Hepatology80(4), 543-552.

Meer lezen over dit onderwerp: