Extern nieuws |

Literatuurreview: groeiende trend onder jongeren om geen alcohol te drinken

Onderzoekers uit Zwitserland hebben een literatuurreview uitgevoerd naar de groeiende trend onder jongeren en jongvolwassenen (14-22 jaar) om geen alcohol te drinken.
In totaal zijn 10 studies (waarvan 9 cross-sectioneel en 1 longitudinaal; 3 uit Zweden, 2 uit Australië, 2 uit het Verenigd Koninkrijk, 2 uit de Verenigde Staten en 1 studie met data uit Europa en Noord-Amerikaanse landen) geïncludeerd (zoekperiode 2000 tot 2020).

Uit dit onderzoek blijkt dat er een nieuwe belangrijke trend is dat meer jongeren in de ontwikkelde landen ervoor kiezen helemaal geen alcohol te drinken. Zij hebben een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid. Daarnaast presteren zij beter op school dan hun drinkende leeftijdsgenoten. Ook blijkt de kwaliteit van hun sociale leven goed te zijn, al is die iets minder dan dat van hun drinkende leeftijdsgenoten.

De onderzoekers concluderen dat jonge alcoholonthouders het goed doen en niet veel verschillen van lichte drinkers. Alcoholonthouding op jonge leeftijd lijkt geen nadelen te hebben en dient daarom geadviseerd te worden. Om geheelonthouding te bevorderen, dienen maatregelen ter bevordering van ouderlijk toezicht en grotere overheidsuitgaven voor gezondheidsdiensten en gezinsuitkeringen worden aangemoedigd.

Corre, T., Barrense-Dias, Y., & Surís, J. C. (2022). The Growing Trend of Young People Abstaining from Drinking Alcohol: A Literature Review. Substance Use & Misuse, 1-8.

 

Meer lezen over dit onderwerp: