Extern nieuws |

Landelijk registeronderzoek: stoornissen in het gebruik van middelen en drinkpatronen bij Nederlandse artsen

Onderzoekers uit Nederland hebben een landelijk registeronderzoek uitgevoerd naar stoornissen in het gebruik van middelen en drinkpatronen bij Nederlandse artsen. Voor dit onderzoek zijn registergegevens van 2011 tot en met 2019 van het Centraal Bureau voor de Statistiek gebruikt. Artsen (25-65 jaar) werden vergeleken met een hoogopgeleide referentiegroep.

Uit dit onderzoek blijkt dat het vóórkomen  van stoornissen in het gebruik van middelen redelijk vergelijkbaar zijn  tussen artsen en de hoogopgeleide referentiegroep. Daarnaast bleek dat artsen minder vaak zwaar en excessief drinken dan de referentiegroep. Echter, stoornissen in het gebruik van kalmerende middelen kwamen vaker voor onder artsen vergeleken met de referentiegroep. De onderzoekers concluderen dat er speciale aandacht moet zijn voor het gebruik van kalmeringsmiddelen onder Nederlandse artsen.

Geuijen, P., Schellekens, A., Schene, A., & Atsma, F. (2023). Substance use disorder and alcohol consumption patterns among Dutch physicians: a nationwide register-based study. Addiction Science & Clinical Practice18(1), 1-11. https://doi.org/10.1186/s13722-022-00356-9