Extern nieuws |

Kwalitatieve scoping review: invloed van lokale beschikbaarheid van alcohol op drinknormen en alcoholgebruik

Onderzoekers uit het Verenigd Koninkrijk hebben een kwalitatieve scoping review uitgevoerd naar de invloed van de lokale beschikbaarheid van alcohol op drinknormen en alcoholgebruik bij zowel kinderen, adolescenten als volwassenen (geen leeftijdsgrens). In totaal zijn 34 kwalitatieve studies (9 interviews, 8 focusgroepen, 3 observaties, 14 combinaties van deze dataverzamelingsmethoden) geïncludeerd (zoekperiode tot juli 2021).

Uit dit onderzoek blijkt dat de fysieke beschikbaarheid van alcohol en de nabijheid van lokale voorzieningen en tijdsgeboden aspecten, zoals late openingsuren, gerelateerd kunnen zijn aan sociale factoren, zoals de normalisering van alcoholgebruik en tolerante drinkomgevingen. De onderzoekers concluderen dat de beschikbaarheid, toegankelijkheid en zichtbaarheid van alcohol kunnen bijdragen aan tolerante drinkomgevingen en alcoholschade.

Dimova, E. D., Lekkas, P., Maxwell, K., Clemens, T. L., Pearce, J. R., Mitchell, R., … & Shortt, N. K. (2023). Exploring the influence of local alcohol availability on drinking norms and practices: A qualitative scoping review. Drug and Alcohol Review. https://doi.org/10.1111/dar.13596

Meer lezen over dit onderwerp: