Extern nieuws |

Ecologische multinationale studie: associatie tussen alcoholbeleid en alcoholgerelateerde ziekten en sterfte wereldwijd

Onderzoekers uit Chili hebben een ecologische multinationale studie uitgevoerd naar de associatie tussen de robuustheid van het alcoholbeleid en alcoholgerelateerde ziekten en sterfte, waaronder kanker, leveraandoeningen en hart- en vaat ziekten, bij 15-64-jarigen in 169 landen.

De gegevens over alcoholbeleid zijn afkomstig uit het Global Information System of Alcohol and Health 2010 van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De gegevens over alcoholgerelateerde ziekten en sterfte zijn afkomstig uit de Global Burden of Disease studie. De robuustheid van het alcoholbeleid is voor elk land beoordeeld met de Alcohol Preparedness Index (API) bestaande uit 5 instrumenten: 1) nationaal beleid om alcoholschade te verminderen; 2) controle over de productie, prijs en accijnzen van alcohol; 3) beperkingen op reclame en beschikbaarheid van alcohol; 4) beleid rond rijden onder invloed van alcohol en 5) monitoring en toezicht. Hoe hoger de indexscore, des te robuuster het alcoholbeleid, met een maximale score van 100 punten.

Uit dit onderzoek blijkt dat de robuustheid van het alcoholbeleid samenhangt met een afname in de prevalentie van stoornissen in het gebruik van alcohol en sterfte door alcoholgerelateerde leveraandoeningen. Het versterken van alcoholbeleid kan op lange termijn ook invloed hebben op de sterftecijfers door alcoholgerelateerde kanker en hart- en vaatziekten. De associatie tussen de robuustheid van alcoholbeleid en alcoholgerelateerde ziekten en sterfte werd over tijd sterker. De onderzoekers moedigen de ontwikkeling en versterking van alcoholbeleid wereldwijd aan.

Díaz, L. A., Fuentes-López, E., Idalsoaga, F., Ayares, G., Corsi, O., Arnold, J., … & Arab, J. P. (2023). Association between public health policies on alcohol and worldwide cancer, liver disease and cardiovascular disease outcomes. Journal of Hepatology.

Meer lezen over dit onderwerp: