Extern nieuws |

Doorrekening RIVM acties Nationaal Preventieakkoord

De Nederlandse overheid wil dat er minder mensen roken, overgewicht hebben of problematisch alcohol drinken. Daarom werd in 2018 het Nationaal Preventieakkoord (NPA) gesloten. De overheid maakte hierin met ruim 70 partijen afspraken om het roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik te verminderen in de periode tot 2040. Uit een modelberekening van het RIVM blijkt dat de afspraken in het NPA naar verwachting onvoldoende impact hebben om de ambities voor 2040 bij alle drie de thema’s te behalen.

Het RIVM berekende voor het eerst uitgebreid of de ambities voor 2040, met de voortgang tot nu toe, worden gehaald. Er zijn drie scenario’s doorgerekend: 1) het referentiescenario, 2) het realistische scenario en 3) het optimistische interventiescenario.

Uit de doorrekening blijkt dat de afspraken die gemaakt zijn om problematisch alcoholgebruik te verminderen in de praktijk onvoldoende impact hebben. De ambitie is 5% problematische drinkers in 2040. Uit de berekening blijkt dat deze groep met de afspraken nauwelijks daalt en uitkomt op ongeveer 8% in 2040. Extra en stevigere maatregelen, zoals prijsverhogingen, alcoholhoudende dranken minder beschikbaar maken en alcoholreclame beperken kunnen bijdragen aan het behalen van deze ambitie.

Rijksoverheid

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Meer lezen over dit onderwerp: