Extern nieuws |

Alliantie niet-overdraagbare aandoeningen publiceert rapport over marketing van ongezonde producten

Wereldwijd neemt de prevalentie van niet-overdraagbare aandoeningen (Noncommunicable diseases, NCD’s) onder kinderen en jongeren toe. Commerciële partijen spelen hierbij een grote rol. De NCD-alliantie heeft hierover het rapport ‘Selling a sick future’ opgesteld.

Commerciële partijen geven jaarlijks miljarden dollars uit om kinderen en jongeren bloot te stellen aan  marketing van  ongezonde producten en diensten die gerelateerd zijn aan niet-overdraagbare aandoeningen. Dit omvat  sterk bewerkte en/of vet-, suiker- of zoutrijke voedingsmiddelen, alcohol- en tabaksproducten. Deze marketing vindt plaats  in kinderrijke omgevingen zoals scholen en jeugdsportteams evenals  online via apps, spelletjes en websites die zich op jongeren richten. Niet alleen in kinderrijke omgevingen, maar ook daarbuiten worden kinderen en jongeren blootgesteld aan marketing van ongezonde producten. In alle sectoren en op alle platforms gebruiken marketeers strategieën om kinderen en jongeren specifiek aan te spreken, zodat ze hun producten levenslang kopen, consumeren of gebruiken. Er is bewijs dat producenten van ongezonde producten zich richten op kinderen en jongeren uit lage inkomens- en minderheidsgroepen, en zich specifiek richten op bevolkingsgroepen in lage- en middeninkomenslanden.

Het rapport van de NCD-alliantie roept nationale beleidsmakers dringend op om beleid in te voeren om kinderen en jongeren te beschermen tegen blootstelling aan marketing van ongezonde producten. Idealiter zou dit beleid moeten leiden tot een verbod op alle vormen van marketing van ongezonde producten die deze groepen bereiken, zowel  binnen als  buiten kinderrijke  omgevingen. Zeven beleidselementen worden geïdentificeerd die, wanneer  volledig toegepast , kunnen bijdragen aan het  tegengaan van commerciële marketing voor ongezonde producten. Deze beleidselementen richten zich op 1) het product, 2) de inhoud, 3) de leeftijd, 4) de omgeving, 5) de macht, 6) de blootstelling en 7) de techniek. Echter, nationale beleidsmakers worden geconfronteerd met belemmeringen bij het ontwikkelen, implementeren en handhaven van beleid gericht op marketing, zoals het tegenwerken  of vertragen van pogingen om regelgeving aan te passen door de industrie of doordat de industrie regelgeving in hun voordeel vormgeeft.

Non-communicable disease (NCD) Alliance

European Centre for Monitoring Alcohol Marketing

Meer lezen over dit onderwerp: