Blog |

In beweging…

in-beweging

Leontine Bollen, specialist Ouderengeneeskunde bij Archipel, vertelt over de beweging in de gerontopsychiatrie. Er is nog te weinig kennis bij beleidsmakers en de politiek over deze doelgroep. Door middel van een samenwerking tussen verschillende partijen wordt er onderzocht naar de beste manier van gespecialiseerde zorg voor deze doelgroep.

Leontine Bollen, Specialist ouderengeneeskunde, Archipel zorggroep

In beweging…

Wat is het toch mooi, denk ik iedere keer als ik de laatste weken de radio of televisie aanzet op internet kijk of de krant er op na sla, het gaat over de ouderenzorg en er lijkt een positieve golf op gang te komen!

Door het manifest “Scherp op ouderenzorg” van Hugo Borst en Carin Gaemers lijkt de politiek in Nederland nu nog meer in beweging te komen en komt er steeds meer besef dat onze ouderen recht hebben op goede, deskundige en liefdevolle zorg.

Er wordt meer geld vrijgemaakt voor extra verzorgenden en voor plezierige activiteiten, er wordt gedebatteerd en enkel de zorg om de financiering van de zorg wordt ondergeschikt gemaakt aan de zorgen om de daadwerkelijke zorg van onze ouderen. Staatssecretaris van Rijn maakt vanuit het project “Waardigheid en trots “een rondgang door Nederland om zelf te ervaren, te zien en te beleven dat er in de verpleeghuizen met veel passie wordt gewerkt en beweging plaatsvindt.

In beweging is ook de “gerontopsychiatrie”, zorg voor ouderen opgenomen in het verpleeghuis, die naast hun lichamelijke of cognitieve beperkingen ook psychiatrische zorg en behandeling nodig hebben. Door de vergrijzing en inkrimping van wooncapaciteit binnen de GGZ instellingen, zijn deze mensen ook steeds meer aangewezen op zorg en wonen binnen het verpleeghuis. Dit is iets waar de politiek en beleidsmakers nog onvoldoende weet van hebben. Wat ook nog niet voldoende erkent wordt is dat deze groep ouderen gespecialiseerde zorg nodig hebben.

Om deze doelen te bereiken is Archipel samen met 3 andere zorginstellingen, Laurens, de Waalboog en Hilverzorg opzoek gegaan op welke manier we daar samen voor kunnen zorgen.

We zijn daarom blij dat wij het NKOP als samenwerkingspartner hebben gevonden om deze doelen samen te verwezenlijken. Het NKOP, onderdeel van het Trimbos, is het kenniscentrum op gebied van gerontopsychiatrie. Samen kunnen we meer bereiken! Door kennis te delen, meer wetenschappelijk onderzoek op te zetten en meer aandacht en bekendheid creëren.

Die positieve beweging, daar word ik als zorgprofessional blij van en het motiveert om verder mee te liften op de positieve golf en er toe bij te dragen dat de golf ook voor de gerontopsychiatrie niet strand maar in beweging blijft…

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichter

Laila Zaghdoudi
Communicatieadviseur